Nyheter

search

Periode

  • År: Måned:

77 sider. Side 1 av 4

Rekkefølge:

LVS Orkidépris 2019

Vi ønsker innspill til aktuelle kandidater til prisen, send gjerne inn forslag til: lvs@legeforeningen.no – frist 1.3.2019. 

Kjære medlemmer av Legeforeningen ved NTNU

I mai i år sa Akademikerne ja til en ny tariffavtale for perioden 2018-2020. Avtalen har en økonomisk ramme som gir en årlig lønnsvekst på ca. 2,8 %. Alle lønnstillegg forhandles lokalt.

LVS årsmøte og fagpolitiske seminar 2018 i Trondheim

Velkommen til årsmøte og fagpolitisk seminar.

LVS Orkidépris 2018

Vi ønsker innspill til aktuelle kandidater til prisen, send gjerne inn forslag til: lvs@legeforeningen.no – frist 15.3.2018.

LVS landsrådsmøte og tariffkonferanse på Soria Moria 12.-13.2.18

LVS' Landsrådsmøtet avvikles i år i Oslo, på Soria Moria hotell.

Derfor er jeg lege - Lege og politiker - en god kombinasjon

Om det at jeg er lege betyr noe for politikken, så er svaret klart ja. Jeg har en erfaring som politikken trenger. Jeg tar med meg erfaringer fra pasientmøter. Jeg vet en god del om hvordan folk har det, og den kunnskapen bruker jeg, sier Jana Midelfart Hoff, overlege nevrologi, Haukeland sykehus og politiker i Bergen Kommune.

Derfor er jeg lege - Må se hele pasienten

Når jeg foreleser om kommunikasjon, er budskapet til studenter og kursdeltakere; forsøk å se kropp, sjel og historien til pasienten som et hele og korriger dine egne antakelser, sier Pål Gulbrandsen, professor og seniorforsker, Universitet i Oslo og Ahus.

Frokost seminar på NIFU 13. juni 08:30-10:00

Hvordan står det til med norske doktorgradskandidater?
Frokost seminar på NIFU 13. juni 08:30-10:00.

For mer informasjon og påmelding, trykk her

Anna Midelfart – Æresmedlem i LVS

Ved LVS-årsmøte 2017, ble Anna Midelfart, som var initiativtaker for å etablere LVS i 1990, utnevnt til æresmedlem. Her kan du lese talen Helge Bjørnstad-Pettersen holdt for Anna i denne forbindelse.

Orkidéprisen 2017 går til Ole M. Sejersted

LVS-styret kan med stor glede annonsere at årets Orkidépris pår til professor Ole Mathias Sejersted.

LVS-årsmøte 2017

LVS-årsmøte og fagkonferanse holdes i år i Bergen 20-21.04.

Derfor er jeg lege - Stortrives med å undervise

Jeg trives godt med smågrupper, hvor jeg ser hver enkelt student og kan stille spørsmål tilbake, sier Jostein Halgunset, professor NTNU og overlege St Olavs hospital, sier Jostein Halgunset, professor i anatomi ved NTNU og overlege St. Olavs hospital.

Derfor er jeg lege - Glad i mennesker

Studenter, velkommen til Tromsø!
Her betyr både min utdannelse og yrkeserfaring mye i arbeidet med å legge til rette for at unge mennesker blir gode kandidater til yrker som betyr noe for utviklingen globalt, sier Anne Husebekk, UiT, Norges arktiske universitet.

Derfor er jeg lege - Spennende utfordringer

Det er et stort privilegium å få forske og undervise i et så spennende fag som medisinsk etikk, samtidig som jeg jobber på Haukeland som spesialrådgiver og sekretær i klinisk etikk-komité, sier Ingrid Miljeteig, førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitet i Bergen.

Orkidéprisen 2016

Professor Eva Gerdts ble på årsmøtet den 7. april tildelt Orkideprisen. Hun fikk prisen for sin mangeårige vitenskapelige innsats i sitt fagfelt, samt for sin innsatse som tillitsvalgt, hun har alltid vært engasjert i forskningen og forskeres vilkår.

LVS-info nr. 1 2016

LVS-info nr. 1 2016 har nå kommet ut, se her

Invitasjon til LVS årsmøte, fagpolitiske konferanse og tillitsvalgtkurs i Tromsø 7.-8. april 2016

LVS inviterer til årsmøte, fagpolitiske konferanse og tillitsvalgtkurs i Tromsø 7.-8. april 2016.

Derfor er jeg lege - Tett på livet

Jeg var nysgjerrig på å forstå mer av de andre logikkene som virker i helsevesenet. Vi trenger dyktige klinikere og vi trenger «helsesystemleger» som påtar seg en lederrolle i helsevesenet, sier Jan Frich, nevrolog og professor ved Institutt for helse og samfunn, UiO.

God jul!

Vi ønsker alle en riktig god jul!

Vi minner også om at LVS-info nr. 3 2015 har kommet ut, se her

 

LVS Orkidépris 2016

Vi ønsker innspill til aktuelle kandidater til prisen, send gjerne inn forslag til: lvs@legeforeningen.no - frist 30.11.15.

Link til tidligere vinnere finner du her.

77 sider. Side 1 av 4