Orkidéprisen 2017 går til Ole M. Sejersted

LVS-styret kan med stor glede annonsere at årets Orkidépris pår til professor Ole Mathias Sejersted.

Professor Sejersted sine meritter taler for seg selv, her er et utdrag av de verv han innehar i dag: Visepreses/Preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, professor i eksperimentell medisin ved Universitetet i Oslo (UiO), leder av Institutt for eksperimentell medisinsk forskning (IEMF), og avdelingsleder for sykehusdelen av instituttet (1991-i dag). IEMF har vokst sterkt siden 1991 og teller nå over 80 medarbeidere, hvorav fem professorer og har i dag landets største eksperimentelle hjerteforskningsmiljø.

Ole Sejersted ble Cand. med. fra Oslo i 1973 og dr. med. Ved IEMF i 1978. Han har vært leder av Arbeidsfysiologisk institutt og Professor II ved Norges idrettshøyskole. Dessuten Visiting Associate Professor ved University of Chicago, og gjesteforsker ved INSERM i Montpellier. Blant mange andre verv har Ole Sejersted vært prodekan for forskning ved Det medisinske fakultet, Leder av priskomiteen for Anders Jahres medisinske pris, leder av forskningsutvalg ved OUS, Helse Sør-Øst og Legeforeningen, og har dessuten sittet i en rekke utvalg og komiteer i Norges forskningsråd.

Professor Sejersted har vært og er en særdeles aktiv forsker, han har publisert 193 originalartikler blant annet i tunge tidsskrifter som PNAS, Circulation, Circulation Research, Cardiovascular Research, og American Journal of Physiology. Doktorgradsarbeidet viser at natrium,kalium-pumpen (Na,K-pumpen) har en sentral rolle i nyrene (Skou fikk Nobelprisen i 1997 for oppdagelsen av denne pumpen i 1957). Na,K-pumpen har senere vært en rød tråd i forskning på muskel- og hjertefunksjon. Ole Sejersted har vært hoved- og biveileder for 25 doktorgradsstudenter, og er det for 3 pågående.

Ole Sejersted tildeles Orkidé prisen med særlig bakgrunn i hans arbeide som medlem og leder av Legeforeningens Forskningskomite; hvor han har spilt en avgjørende og sentral rolle for utarbeidelsen av fire rapporter om forskning: "Vind i seilene" 2006, "Ny vår for medisinsk forskning" 2008, "Forskning er helsetjenestens grunnpilar" 2012 og senest "Kunnskap koster" 2016.

Prisen er på NOK 10 000, et bilde av kunstneren Harald Kryvi og diplom.