Om oss

Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger (LVS) er en yrkesforening under Den norske legeforening.

Foreningen organiserer leger som har hovedarbeidssted ved universiteter, høgskoler, forskningsinstitusjoner, o.l., leger som er ansatt i forskningsstillinger ved helseforetakene, og leger som har bistillinger ved forannevnte institusjoner.

Hvis du ikke er medlem, men ønsker å melde overgang, ta kontakt med medlem@legeforeningen.no.

Styret
LVS ledes av et styre, styrets leder er Liv Ariane Augestad.

Landsrådet
LVS landsråd består av styret, styrets varamedlemmer, hovedtillitsvalgte og varahovedtillitsvalgte ved de fire universitetene som har medisinutdanning, to valgte representanter for medlemmene ved de samme universiteter, og to representanter valgt av medlemmer ved øvrige institusjoner.

Sekretariatet
Sekretariatsfunksjonen leveres av Legeforeningen, Avdeling for jus og arbeidsliv. Sekretariatsleder er rådgiver Bente A. Kvamme, sekretær er Kristin Wiik.

LVS-info
LVS gir ut medlemsbladet LVS-info 3-4 ganger pr år. Redaktør er Bendik Brinchmann.

LVS lover
Kan du lese her.

LVS Orkidépris

Statuttene for prisen kan du lese her
De tidligere vinnerne finner du her