Privatpraktiserende leger med tidligere ansatte med medlemskap i kommunal tjenestepensjonsordning kan søke om midler fra premiereguleringsfondet. Søknadsfristen er 15. oktober 2018.

Administrasjonskurset i 2018 blir i år arrangert på Thon Hotels Vika Atrium den 30.aug. - 1.sep. Årsmøtet finner sted 31. aug. kl. 17:00 (samme sted)

Styret i Utdanningsfond II har bestemt seg for å å endre retningslinjene slik at antall utenlandskurs som kan søkes refundert økes fra 1 til 4 i året. 

I revidert statsbudsjett for 2017 ble de sosiale rettighetene til selvstendig næringsdrivende noe bedret.

Ingen aktiviteter funnet