PSLs leder har sendt ut to medlemsbrev nå i des. med div. informasjon bl.a. om den nye siden: legespesialister.no - medlemsbrevene finner du her.

Privatpraktiserende leger med tidligere ansatte med medlemskap i kommunal tjenestepensjonsordning kan søke om midler fra premiereguleringsfondet. Søknadsfristen er 15. oktober 2018.

Neste års Administrasjonskurs finner sted 29. – 31. august 2019. I år deltok 146 PSLere på kurset. Tilbakemeldingene som styret har fått på foredragene har vært jevnt over gode både med hensyn til faglig utbytte og presentasjon/innhold.

Styret i Utdanningsfond II har bestemt seg for å å endre retningslinjene slik at antall utenlandskurs som kan søkes refundert økes fra 1 til 4 i året. 

Siste nyheter

Ingen aktiviteter funnet