Nyheter

search

Periode

  • År: Måned:

9 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

2018

2017

2016

2015

2014

Årsmøtet og administrasjonskurs 2014 - Evaluering

Vi har nå fått evaluert årets møte på Hotel Bristol. Som det fremkommer er det gode tilbakemeldinger på gjennomføringen og det rent fagpolitiske, mens tilbakemeldingene på det faglige innholdet er noe svakere.

Neste årsmøte er som kjent også bestemt lagt til Oslo.

Styret takker for konstruktive tilbakemeldinger og har allerede startet arbeidet for å optimalisere også det faglige innholdet til møtet i 2015.

Men spre det gode budskap: Årsmøtet 2015 holdes som vanlig siste helg i august!!

2013

2012

2011

2010

9 sider. Side 1 av 1