Fond II øker antall utenlandskurs per år som kan søkes refundert

Styret i Utdanningsfond II har bestemt seg for å å endre retningslinjene slik at antall utenlandskurs som kan søkes refundert økes fra 1 til 4 i året. 

Dette er en god nyhet for mange PSL-medlemmer. Flere spesialiteter har få eller ingen relevante kurs i Norge, og kan nå ta flere kurs i utlandet i løpet av ett år. Endringen gjelder fra og med 1.1.2018.

Lenke til retningslinjer for Utdanningsfond II: https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Fond-og-legater/Fond/Utdanningsfond/utdanningsfond-ii/