TeaserImage

Persontilpasset medisin stiller oss overfor både etiske problemstillinger og vanskelige kost-nytte-vurderinger, og det er vi oss bevisst, sier Undlien, avdeling for medisinsk genetikk, OUS.

TeaserImage

Her får du oversikten over de gode tilbudene og avtalene du får som medlem i Legeforeningen.

TeaserImage

Akademikerne helse vant frem i arbeidsrettssaken mot Spekter. - Dette er en seier for et forsvarlig arbeidsliv, sier president Marit Hermansen.

TeaserImage

Ny undersøkelse viser at sykehusansatte opplever lite rom for medbestemmelse i arbeidshverdagen.

Oppstartsmøte i trepartssamarbeidet

Oppstartsmøte i trepartssamarbeidet

Helseministeren møtte Legeforeningen og KS til første møte i trepartssamarbeidet. – Vi forventer strakstiltak for å løse utfordringene i fastlegeordningen, sier president Marit Hermansen.

Les mer...

Medlemsundersøkelse for sykehusleger

Medlemsundersøkelse for sykehusleger

Legeforeningen sender i disse dager ut en medlemsundersøkelse om sykehuslegers arbeidssituasjon.

Les mer...

Nye medlemmer i Rådet for legeetikk

Nye medlemmer i Rådet for legeetikk

Morten Andreas Horn, Thore Andre Henrichsen og Tilde Broch Østborg er nye medlemmer. 

Les mer...

Siste nyheter

Aktivitetskalender

Kommende aktiviteter

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Annonser

Fra presidenten

En legevakt for alle, men ikke for alt

teaserimage

Legevakten har en viktig rolle som en trygghetsskapende institusjon. Men i framtida vil den kun være forbeholdt noen av oss, hvis ikke departementet og kommunene endrer kurs.

Legehelse
 
Akademikerne   Inkluderende arbeidsliv

Kom i kontakt med Legeforeningens sekretariat og politiske ledelse