TeaserImage

Her får du oversikten over de gode tilbudene og avtalene du får som medlem i Legeforeningen.

TeaserImage

Akademikerne helse vant frem i arbeidsrettssaken mot Spekter. - Dette er en seier for et forsvarlig arbeidsliv, sier president Marit Hermansen.

TeaserImage

Ny undersøkelse viser at sykehusansatte opplever lite rom for medbestemmelse i arbeidshverdagen.

IKT-sikkerhet: Tillit og tilgang er avgjørende

IKT-sikkerhet: Tillit og tilgang er avgjørende

Legeforeningen stilte 16. januar på høring om stortingsmeldingen om IKT-sikkerhet. Meldingen er ment å styrke Norges innsats på det digitale området.

Les mer...

Sykehuskonflikten til ny behandling i Rikslønnsnemnda

Sykehuskonflikten til ny behandling i Rikslønnsnemnda

Akademikerne har sendt sitt skriftlige innlegg til Rikslønnsnemnda. Nemnda vil ta opp saken til behandling 25. januar, 2018.

Les mer...

Skal kartlegge fastlegenes tidsbruk

Skal kartlegge fastlegenes tidsbruk

Legeforeningen oppfordrer fastlegene til å svare på Helsedirektoratets tidsbruksundersøkelse som sendes ut i januar.

Les mer...

Siste nyheter

Aktivitetskalender

Kommende aktiviteter

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Annonser

Presidentens leder

Din mening er viktig

teaserimage

Høsten 2017 gjennomførte Legeforeningen en medlemsundersøkelse blant alle foreningens medlemmer. Over 11 400 ga sin tilbakemelding på hva de synes om arbeidet som gjøres i foreningen og hva som bør prioriteres sterkere fremover.

Legehelse
 
Akademikerne   Inkluderende arbeidsliv

Kom i kontakt med Legeforeningens sekretariat og politiske ledelse