TeaserImage

Legeforeningen har gjennomført konstruktive forhandlinger med Staten om ny normaltariff. Den 19. juni ble det oppnådd enighet om fordelingen av framforhandlet økonomi på takster.

TeaserImage

Legeforeningen vil fortsette arbeidet for innføringen av faste stillinger uavhengig av rettsavklaringen.

TeaserImage

Å kunne bruke biologikunnskapen til direkte nytte for folk er utrolig tilfredsstillende. Det er aldri tvil om motivasjonen for å gå på jobb sier Jan Pål Loennechen, St. Olavs hospital

TeaserImage

Det er 26 grader og sol og jeg er i ferd med å anbefale en film og en bok. Les presidentens leder i Tidsskriftets sommernummer.

Pasientsikkerhet og ledelse henger sammen

Pasientsikkerhet og ledelse henger sammen

Det er først og fremst lederne ved sykehusene som må skape grobunn for åpenhet om egne feil. Jon Helle, visepresidenten i Legeforeningen, skriver i Aftenposten om pasientsikkerhet, i et svar til klinikkleder og professor ved Oslo universitetssykehus, Olav Røise.

Les mer...

Økt terrorberedskap

Økt terrorberedskap

Legeforeningen følger meldingene om mulig terrorangrep mot Norge nøye. Vi anbefaler våre medlemmer å følge råd fra Politiet og være i nær kontakt med sine arbeidsgivere.

Les mer...

Legeforeningen til Arendalsuka 12.-14. august

Legeforeningen til Arendalsuka 12.-14. august

Arendalsuka avholdes i år fra 11.-16. august. Det er tredje gang Arendal arrangerer og arenaen er allerede blitt en viktig nasjonal møteplass for aktører innen politikk, presse, organisasjons- og næringsliv.

Les mer...

Siste nyheter

Aktivitetskalender

Kommende aktiviteter

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Annonser

Presidentens leder

Sommertid

teaserimage

Det er 26 grader og sol og jeg er i ferd med å anbefale en film og en bok. Les presidentens leder i Tidsskriftets sommernummer.

 
Akademikerne   Inkluderende arbeidsliv

Kom i kontakt med Legeforeningens sekretariat og politiske ledelse