TeaserImage

Les mer om gode tilbud, nye avtaler og aktuelle kampanjer.

TeaserImage

En god og åpen prioriteringsdebatt bidrar til en mer rettferdig fordeling av helsetjenestens ressurser og øker tilliten mellom befolkningen og den offentlige helsetjenesten. 

TeaserImage

Regjeringens hovedmål for helsetjenesten er å skape pasientens helsetjeneste. Det er et godt mål og det er flott med fokuset på pasientene.

TeaserImage

Å utvikle nye behandlingsmetoder vil gi store endringer i helsevesenet, sier Erik Fosse, leder ved Intervensjonssenteret RH ved Oslo universitetssykehus.

Nye regler om åpenhet rundt samarbeid

Nye regler om åpenhet rundt samarbeid

Sammenslutningen av legemiddelindustriforeninger i Europa (EFPIA) har besluttet at finansielle overføringer fra legemiddelindustrien til helsepersonell og helseorganisasjoner vil bli offentliggjort.

Les mer...

Gi papirløse reell tilgang til helsehjelp!

Gi papirløse reell tilgang til helsehjelp!

Regjeringen må legge til rette for at papirløse får grunnleggende helsehjelp, mener Kirkens Bymisjon, Røde Kors og ni andre organisasjoner.

Les mer...

Slår sammen fritt behandlingsvalg og fritt sykehusvalg

Slår sammen fritt behandlingsvalg og fritt sykehusvalg

Med fritt behandlingsvalg ønsker helseministeren å styrke pasientens rettigheter og valgmuligheter. Legeforeningen understreker at reformen ikke må svekke de offentlige sykehusene.

Les mer...

Siste nyheter

Aktivitetskalender

Kommende aktiviteter

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Annonser

Presidentens leder

Sykehustalen 2015 – fra plan til faktisk handling?

teaserimage

Regjeringens hovedmål for helsetjenesten er å skape pasientens helsetjeneste. Det er et godt mål og det er flott med fokuset på pasientene.

Legehelse
 
Akademikerne   Inkluderende arbeidsliv

Kom i kontakt med Legeforeningens sekretariat og politiske ledelse