TeaserImage

God tilrettelegging, et godt faglig tilbud og tilknytning til lokalområdet er av stor betydning for rekruttering til distriktene, sier Cassells og Dale.

TeaserImage

- ALIS Vest-stillingene innebærer veldig gode vilkår for unge leger, i tillegg til super oppfølging over all forventning fra veilederne våre, sier Hjønnevåg.

TeaserImage

Her får du oversikten over de gode tilbudene og avtalene du får som medlem i Legeforeningen.

TeaserImage

Befolkningen er bekymret for økt todeling av helsetjenesten og etterlyser en investeringsplan.

TeaserImage

- Natt til onsdag 24. januar 2018 vil bli stående som en milepæl for den norske modellen, skriver president Marit Hermansen.

Høring om ambulansefly i Stortinget

Høring om ambulansefly i Stortinget

President Marit Hermansen og leder for Finnmark legeforening, Paul Olav Røsbø, uttrykte bekymring for ambulanseflyberedskapen i Nord-Norge i stortingshøringen 24. mai.

Les mer...

Høy arbeidsbelastning og lav medvirkning

Høy arbeidsbelastning og lav medvirkning

Legeforeningens medlemsundersøkelse i sykehus viser at leger opplever høy arbeidsbelastning og mindre mulighet til å påvirke egen arbeidssituasjon sammenlignet med andre arbeidstagere.

Les mer...

Enighet med staten etter mekling

Enighet med staten etter mekling

- Vi er fornøyd med at vi har fått god økonomisk uttelling i årets tariffoppgjør, sier Anders Kvam, forhandlingsleder i Akademikerne stat.

Les mer...

Siste nyheter

Aktivitetskalender

Kommende aktiviteter

Kurskatalogen

Kommende kurs

Annonser


Landsstyremøte 2018 arrangeres på Soria Moria hotell og konferansesenter 29.-31. mai. Påmeldingsfrist er 16. mars.

Fra Presidenten

Tidsskriftet – årets tidsskrift

teaserimage

Vi leger trenger faglig vedlikehold og oppdatering. Tidsskriftet skal stimulere til forskning og fagutvikling, men også være et sted for debatt om etikk, profesjon og helsepolitikk.

Legehelse
 
Akademikerne   Inkluderende arbeidsliv

Kom i kontakt med Legeforeningens sekretariat og politiske ledelse