TeaserImage

Les mer om gode tilbud som ny avtale med Mercedes-Benz, helgetilbud hotell og andre kampanjer.

TeaserImage

Den beste og tryggeste helsetjenesten skapes ved å vri fokuset fra individ og mot system. Det gir de beste forutsetningene for å lære av feil og forebygge uheldige hendelser.

TeaserImage

Hvis regjeringen mener alvor med at de skal skape pasientenes helsetjeneste må de sørge for lavere belegg i sykehusene. Les presidentens leder i Tidsskriftet.

Knut Aarbakke gjenvalgt som leder i Akademikerne

Knut Aarbakke gjenvalgt som leder i Akademikerne

Hege Gjessing ble samme dag enstemmig gjenvalgt som nestleder og Jon Helle valgt inn som varamedlem.

Les mer...

Krever krafttak for moderne IKT-løsning

Krever krafttak for moderne IKT-løsning

Legeforeningen etterlyste bedre finansiering, sterkere overordnet styring og involvering av klinikere under høringen om elektronisk meldingsutveksling i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Les mer...

Primærmedisinsk uke i gang

Primærmedisinsk uke i gang

Vel 600 leger og medarbeidere på legekontor hørte professor Steinar Hunskår åpne Primærmedisinsk uke. Han pekte på at ny helsepolitikk vil kreve omstilling og en langt mer offensiv holdning hos fastlegene.

Les mer...

Siste nyheter

Aktivitetskalender

Kommende aktiviteter

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Annonser

Presidentens leder

Økt tillit – neste skritt for sykehusene

teaserimage

Hvis regjeringen mener alvor med at de skal skape pasientenes helsetjeneste må de sørge for lavere belegg i sykehusene. Les presidentens leder i Tidsskriftet.

 
Akademikerne   Inkluderende arbeidsliv

Kom i kontakt med Legeforeningens sekretariat og politiske ledelse