TeaserImage

For første gang er det laget en stortingsmelding om primærhelsetjenesten. Legeforeningen hadde to hovedbudskap til meldingen.

TeaserImage

Kommunene må ta et større ansvar for å heve kvaliteten på norske legevakter, slår Legeforeningen fast i ny rapport.

TeaserImage

Det er fullstendig urealistisk at direktoratets egne spesialitetsråd vil levere en ærlig og oppriktig kritikk av virksomheter som eies av staten. Les presidentens leder.

TeaserImage

Jeg ville nok heller ha blitt indianer. Med årene har jeg blitt «litt lege» i stedet for «bare lege» og balanserer livet bedre opp mot drømmen om å leve et liv litt nærmere naturen, sier Knut Erling Moksnes, sykehjemslege, Hadeland.

Faste stillinger en realitet

Faste stillinger en realitet

En årelang kamp for en rettighet som er selvsagt for store deler av arbeidslivet har funnet sin løsning. Fra onsdag 1. juli skal leger i spesialisering ansettes fast.

Les mer...

Nytt sentralstyrereferat

Nytt sentralstyrereferat

Referat fra sentralstyremøtet 16.6.2015 er nå publisert på Legeforeningens Internett-sider.

Les mer...

Fordeler i ferien

Fordeler i ferien

Billigere bil, flybilletter og hotell – som medlem er det en rekke rabatter du kan benytte deg av i sommer.

Les mer...

Siste nyheter

Aktivitetskalender

Kommende aktiviteter

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Annonser

Legeforeningens landsstyremøte arrangeres 27.-29. mai i Trondheim. 

Presidentens leder

Profesjonenes ansvar og roller bør klargjøres

teaserimage

Vi tror at pasientens helsetjeneste bygges ved at alle kan vite hvilken faglig ekspertise, rådgivning og ledelse de kan forvente i møter med leger.

Legehelse
 
Akademikerne   Inkluderende arbeidsliv

Kom i kontakt med Legeforeningens sekretariat og politiske ledelse