TeaserImage

Legeforeningen tilbyr et modulbasert kurs for ledere i sykehus. Her kan du lese mer om kurset og melde deg på: 

TeaserImage

Arendalsuka fester grepet som årets viktigste møteplass for alle som engasjerer seg i politikk og organisasjonsliv.

TeaserImage

Jeg tror jeg valgte medisin fordi det var vanskelig å komme inn på studiet og far mente det var en dårlig idé, sier daglig leder og dr.med. Henrik Lund.

Tilrettevisning innebar urettmessig begrensning av ytringsfriheten

Tilrettevisning innebar urettmessig begrensning av ytringsfriheten

Legeforeningen er opptatt av at leger skal si fra om mangler i helsetjenesten, selv om dette kan fremstå som kritikk av egen arbeidsgiver.

Les mer...

Ber departementet rydde

Ber departementet rydde

Legeforeningen og KS ber Helse- og omsorgsdepartementet rydde i forhold knyttet til veiledet tjeneste for allmennleger.

Les mer...

Ny medlemsavtale med Danske Bank og Storebrand

Ny medlemsavtale med Danske Bank og Storebrand

Legeforeningen har inngått avtale med Danske Bank og Storebrand om medlemstilbud på bank og forsikring. Det skjer etter en omfattende anbudsrunde. Avtalene trer i kraft fra 1. januar 2015.

Les mer...

Siste nyheter

Aktivitetskalender

Kommende aktiviteter

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Annonser

Presidentens leder

Hvordan lære av feil?

teaserimage

Den beste og tryggeste helsetjenesten skapes ved å vri fokuset fra individ og mot system. Det gir de beste forutsetningene for å lære av feil og forebygge uheldige hendelser.

 
Akademikerne   Inkluderende arbeidsliv

Kom i kontakt med Legeforeningens sekretariat og politiske ledelse