Oppdatering på legeforeningen.no 28.februar kl 16. Grunnet oppgraderinger kan www.legeforeningen.no være utilgjengelig i en periode mellom 1600 og 1630 tirsdag 28.februar. Nedetiden vil vare i maksimalt 20 minutter.

TeaserImage

Leger handler hver dag etter etiske retningslinjer i møte med pasienter. Å drøfte slike situasjoner med kollegaer i praksisbesøk oppleves fruktbart, sier Aarseth, leder av Rådet for legeetikk.

TeaserImage

Alle forsøk på innføring av individuelle arbeidsplaner er nå lagt på is. Til alle dere som har streiket og støttet kampen mot brutalisering av arbeidslivet: God jul og godt nytt år!

TeaserImage

Legeforeningen setter søkelyset på variasjon, over- og underforbruk i helsetjenesten i en nylig lansert rapport.

TeaserImage

Helseminister Bent Høie lovet 12 milliarder i friske midler til sykehusene over fire år. Med dagens budsjett ligger han så langt bak løftet at han aldri vil nå målet.

TeaserImage

Gravide sykehusleger i siste del av svangerskapet må i dag utføre tungt vaktarbeid. De fleste synes at dagens situasjon ikke er akseptabel, og det synes ikke vi heller.

LO-støtte til Akademikerne i Rikslønnsnemnda

LO-støtte til Akademikerne i Rikslønnsnemnda

- Reelt kollektivt vern ved fastsetting av arbeidstidsordninger utover arbeidsmiljølovens grenser er av avgjørende betydning for norsk arbeidsliv, mener Tor-Arne Solbakken, nestleder i LO

Les mer...

Akademikerne tar sykehuskonflikten til Arbeidsretten

Akademikerne tar sykehuskonflikten til Arbeidsretten

- Rikslønnsnemnda kan ikke videreføre legenes vide unntak fra arbeidsmiljøloven mot arbeidstakersidens vilje og dermed sette seg utover norsk lov, sier Rune Frøyland, leder i Akademikerne helse.

Les mer...

Ønsker et vellykket kvalitetssystem i hele landet

Ønsker et vellykket kvalitetssystem i hele landet

Legeforeningen inviterte til samarbeid for å bredde Senter for kvalitet i legekontors kvalitetsarbeid i alle landets kommuner under stortingshøring tirsdag.

Les mer...

Siste nyheter

Aktivitetskalender

Kommende aktiviteter

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Annonser

Presidentens leder

Sats på medisinsk forskning!

teaserimage

Helseforskning som hovedsatsningsområde vil kunne bidra til både god helse og innovasjon – begge deler en forutsetning for økonomisk utvikling.

Ledige stillinger i sekretariatet

Legehelse
 
Akademikerne   Inkluderende arbeidsliv

Kom i kontakt med Legeforeningens sekretariat og politiske ledelse