Planlagt nedetid på www.legeforeningen.no Det skal utføres vedlikeholdsarbeid på linjene i Legenes hus, noe som vil få konsekvenser for nettsidene og portalen i perioder på opp til 20 minutter mellom kl. 00.01 og 06.00 tirsdag 16. februar. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

TeaserImage

Jeg var nysgjerrig på å forstå mer av de andre logikkene som virker i helsevesenet, sier Jan Frich, nevrolog og professor ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

TeaserImage

Norge utnytter nå drøyt halvparten av de mulighetene som eksisterende og utprøvd IKT-teknologi gir.

TeaserImage

Legeforeningen støtter målet om en primærhelsetjeneste med tverrfaglig samarbeid for få til god behandling og omsorg.

Skremmende taushet

Skremmende taushet

Tiden er overmoden for at myndighetene setter søkelys på fryktkulturens omfang, som et første skritt mot mer åpenhet, skriver president Marit Hermansen i Dagens Næringsliv mandag 8. februar.

Les mer...

Ny rapport om finansiering av helseforskning

Ny rapport om finansiering av helseforskning

Helseforskning må igjen blir et  hovedsatsingsområde i forskningspolitikken, konkluderer Forskningsutvalgets ferske rapport "Kunnskap koster".

Les mer...

Vektla et trygt og forutsigbart sykehustilbud

Vektla et trygt og forutsigbart sykehustilbud

Legeforeningen og flere fagmedisinske foreninger møtte i Stortingets helse- og omsorgskomite under høringen av nasjonal helse- og sykehusplan denne uken.

Les mer...

Siste nyheter

Aktivitetskalender

Kommende aktiviteter

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Annonser

Presidentens leder

Ledelse, ledelse, ledelse!

teaserimage

Nå må vi gå fra ord til handling. Lederne må være tilstede der hvor pasientbehandlingen foregår; i avdelingene, på sykehjemmene og på legekontorene. Stedlig ledelse – nå!

Legehelse
 
Akademikerne   Inkluderende arbeidsliv

Kom i kontakt med Legeforeningens sekretariat og politiske ledelse