TeaserImage

Jeg har vært tillitsvalgt på heltid i over to år, trives med drøftinger med ledelsen og å diskutere helsepolitikk med kolleger, sier Lindy Jarosch-von Schweder, psykiater, St. Olavs hospital.

TeaserImage

Ny rapport viser at helsesektoren forskjellsbehandles når politikerne bestemmer hvor mye hver sektor skal få i statsbudsjettet.

TeaserImage

Legeforeningen setter søkelyset på variasjon, over- og underforbruk i helsetjenesten i en nylig lansert rapport.

TeaserImage

Gravide sykehusleger i siste del av svangerskapet må i dag utføre tungt vaktarbeid. De fleste synes at dagens situasjon ikke er akseptabel, og det synes ikke vi heller.

Ny borgerlig regjering må prioritere helse

Ny borgerlig regjering må prioritere helse

Legeforeningens president gratulerer de borgerlige partiene med valgseieren og forventer en tydeligere prioritering av helse i den neste fireårs-perioden. - Nå er det avgjørende at regjeringen viser evne og vilje til å styrke den offentlige helsetjenesten, sier president Marit Hermansen.

Les mer...

Partiene utfordres i sykehuspolitikken

Partiene utfordres i sykehuspolitikken

Arbeiderpartiet la i dag frem løfter om 12 milliarder kroner i friske midler til sykehusene. - Utspillet utfordrer de øvrige partiene til å tallfeste sine løfter, sier president Marit Hermansen.

Les mer...

Bekymret over økende helseforskjeller

Bekymret over økende helseforskjeller

Når private tilbud er bedre enn de offentlige, utfordres legens rolle, påpekte onkolog Arne Berg i Agenda og Legeforeningens debatt om helse og ulikhet tirsdag.

Les mer...

Siste nyheter

Aktivitetskalender

Kommende aktiviteter

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Annonser

Fra presidenten

Du, av alle …

teaserimage

Vi kan alle kjenne på frykten over feilaktig å anklage en medarbeider for å ha et rusproblem, men å unnlate å ta opp problemene er langt verre.

Legehelse
 
Akademikerne   Inkluderende arbeidsliv

Kom i kontakt med Legeforeningens sekretariat og politiske ledelse