TeaserImage

Persontilpasset medisin stiller oss overfor både etiske problemstillinger og vanskelige kost-nytte-vurderinger, og det er vi oss bevisst, sier Undlien, avdeling for medisinsk genetikk, OUS.

TeaserImage

Her får du oversikten over de gode tilbudene og avtalene du får som medlem i Legeforeningen.

TeaserImage

- Natt til onsdag 24. januar 2018 vil bli stående som en milepæl for den norske modellen, skriver president Marit Hermansen.

TeaserImage

Ny undersøkelse viser at sykehusansatte opplever lite rom for medbestemmelse i arbeidshverdagen.

Forventer strakstiltak for fastlegeordningen og skjerming av sykehus

Forventer strakstiltak for fastlegeordningen og skjerming av sykehus

- I 2019-budsjettet må regjeringen ta situasjonen i fastlegeordningen på alvor og sykehusene må fortsatt skjermes for nedskjæringspolitikk, sier president Marit Hermansen.

Les mer...

Ønsker endring av særavtalen for leger i kommunene

Ønsker endring av særavtalen for leger i kommunene

Forhandlingen om særavtalen (SFS 2305) mellom Legeforeningen og KS ble brutt i høst. Torsdag 15. mars møttes partene i sentral nemnd.

Les mer...

- Svekker kvaliteten på spesialistutdanningen

- Svekker kvaliteten på spesialistutdanningen

Helsedirektoratet ignorerer entydige og klare anbefalinger fra spesialitetskomitéene om obligatoriske læringsaktiviteter i legers spesialistutdanning.

Les mer...

Siste nyheter

Aktivitetskalender

Kommende aktiviteter

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Annonser


Landsstyremøte 2018 arrangeres på Soria Moria hotell og konferansesenter 29.-31. mai. Påmeldingsfrist er 16. mars.

Fra presidenten

Fastlegen på overtid

teaserimage

Pasientene skal møte en fastlegetjeneste som er forutsigbar og av god kvalitet. Fastlegeordningen trenger betydelige og konkrete tiltak allerede i vår for å snu trenden.

Legehelse
 
Akademikerne   Inkluderende arbeidsliv

Kom i kontakt med Legeforeningens sekretariat og politiske ledelse