TeaserImage

For første gang er det laget en stortingsmelding om primærhelsetjenesten. Legeforeningen hadde to hovedbudskap til meldingen.

TeaserImage

Jeg ville nok heller ha blitt indianer. Med årene har jeg blitt «litt lege» i stedet for «bare lege» og balanserer livet bedre opp mot drømmen om å leve et liv litt nærmere naturen, sier Knut Erling Moksnes, sykehjemslege, Hadeland.

TeaserImage

Billigere bil, flybilletter og hotell – som medlem er det en rekke rabatter du kan benytte deg av i sommer.

TeaserImage

En årelang kamp for en rettighet som er selvsagt for store deler av arbeidslivet har funnet sin løsning. Fra onsdag 1. juli skal leger i spesialisering ansettes fast.

Ny normaltariff 2015

Ny normaltariff 2015

Legeforeningen har gjennomført konstruktive forhandlinger med Staten om ny normaltariff. Den 26. juni ble det oppnådd enighet om fordelingen av framforhandlet økonomi på takster.

Les mer...

Fordeler i ferien

Fordeler i ferien

Billigere bil, flybilletter og hotell – som medlem er det en rekke rabatter du kan benytte deg av i sommer.

Les mer...

Legeforeningen gjør seg klar for Arendal

Legeforeningen gjør seg klar for Arendal

Er legevakten helsevesenets svakeste ledd? Legeforeningen inviterer til debatt på Arendalsuka i august.

Les mer...

Siste nyheter

Aktivitetskalender

Kommende aktiviteter

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Annonser

Presidentens leder

Profesjonenes ansvar og roller bør klargjøres

teaserimage

Vi tror at pasientens helsetjeneste bygges ved at alle kan vite hvilken faglig ekspertise, rådgivning og ledelse de kan forvente i møter med leger.

Ledige stillinger i sekretariatet

Legehelse
 
Akademikerne   Inkluderende arbeidsliv

Kom i kontakt med Legeforeningens sekretariat og politiske ledelse