TeaserImage

Ressurssenter Villa Sana på Modum bad har tilbud for leger som sliter, sier Karin Isaksson Rø, Legeforskningsinstituttet, Oslo.

TeaserImage

- Vi krever umiddelbar handling. Det er ingen tid å miste, sier president Marit Hermansen. Legeforeningens landsstyre samlet seg i dag bak en egen resolusjon for en fastlegeordning i krise.

TeaserImage

Her får du oversikten over de gode tilbudene og avtalene du får som medlem i Legeforeningen.

TeaserImage

Befolkningen er bekymret for økt todeling av helsetjenesten og etterlyser en investeringsplan.

Statsbudsjettet: Halvhjertet for helse

Statsbudsjettet: Halvhjertet for helse

Regjeringen legger fram et stramt statsbudsjett. - Helsesektoren burde vært prioritert enda høyere. Nå skal vi gjøre vårt for at helse kommer styrket ut av budsjettforhandlingene, sier president Marit Hermansen.

Les mer...

Statsbudsjettet: Prioritér helse i 2019

Statsbudsjettet: Prioritér helse i 2019

Statsbudsjettet for 2018 viste et lite, men nødvendig taktskifte. Legeforeningen har derfor forventninger til en tydelig satsing på hele helsetjenesten for 2019.

Les mer...

Leve hele livet: Legeforeningens syv innspill

Leve hele livet: Legeforeningens syv innspill

Legeforeningen stilte 1. oktober på høring i helse- og omsorgskomiteen om Stortingsmeldingen Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre.

Les mer...

Siste nyheter

Aktivitetskalender

Kommende aktiviteter

Kurskatalogen

Kommende kurs

Annonser

Fra presidenten

Statsbudsjettet 2019 – prioriteringens kunst

teaserimage

Statsbudsjettet må sikre helsepersonell gode rammevilkår for å kunne gi den beste helsehjelpen. Det er god prioritering – for helsetjenesten, pasientene og samfunnet.

Legehelse
 
Akademikerne   Inkluderende arbeidsliv

Kom i kontakt med Legeforeningens sekretariat og politiske ledelse