TeaserImage

Legeforeningen har gjennomført konstruktive forhandlinger med Staten om ny normaltariff. Den 19. juni ble det oppnådd enighet om fordelingen av framforhandlet økonomi på takster.

TeaserImage

Legeforeningen vil fortsette arbeidet for innføringen av faste stillinger uavhengig av rettsavklaringen.

TeaserImage

– Jeg mener vi har nådd «tipping point» for knallharde effektiviseringer i sykehusene. Det handler om pasientsikkerhet. Les presidentens leder i siste utgave av Tidsskriftet.

TeaserImage

Som rektor ved NTNU ønsker jeg velkommen til alle medisinstudenter, sier Gunnar Bovim, rektor NTNU, Trondheim.

- Vi må våge å endre til det bedre

- Vi må våge å endre til det bedre

Torsdag gjestet helseminister Bent Høie Legenes hus i Oslo. I den anledning fikk han Legeforeningens nye statusrapport, Sykehus for fremtiden, av president Hege Gjessing.

Les mer...

Enighet med Virke om landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten

Enighet med Virke om landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten

Et viktig gjennomslag er at yrkesskadeforsikringen nå skal gjelde for fritidsskader som har tilknytning til arbeidet.

Les mer...

Fem skritt for folkehelsen

Fem skritt for folkehelsen

- Folkehelsen i Norge har kommet langt, men vi har fortsatt mye å gjøre. Her er fem ting vi må gjøre for å jevne ut den sosiale ulikheten i dødelighet, skriver Camilla Stoltenberg og Hege Gjessing på NRK Ytring.

Les mer...

Siste nyheter

Aktivitetskalender

Kommende aktiviteter

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Annonser

Presidentens leder

Åpenhetskultur

teaserimage

Det er ledelsen som til enhver tid bestemmer hva som er tillatt og ikke av ukulturer, og det er ledelsen som aktivt velger om de vil ta tak i vanskelige eller konfliktfylte situasjoner mellom ansatte, og løse opp i det.

 
Akademikerne   Inkluderende arbeidsliv

Kom i kontakt med Legeforeningens sekretariat og politiske ledelse