TeaserImage

Leger har en kjempeviktig rolle i å bidra til å skape grønne arbeidsplasser som baserer seg på forskning! John-Arne Røttingen, administrerende direktør Norges forskningsråd.

TeaserImage

- Vi krever umiddelbar handling. Det er ingen tid å miste, sier president Marit Hermansen. Legeforeningens landsstyre samlet seg i dag bak en egen resolusjon for en fastlegeordning i krise.

TeaserImage

Her får du oversikten over de gode tilbudene og avtalene du får som medlem i Legeforeningen.

TeaserImage

Befolkningen er bekymret for økt todeling av helsetjenesten og etterlyser en investeringsplan.

Viktig informasjon om ny normaltariff

Viktig informasjon om ny normaltariff

Staten har fastsatt endringer i fastlegenes og avtalespesialistenes normaltariff som trer i kraft 1. juli.

Les mer...

Ønsker velkommen til etikk-konferanse på Island

Ønsker velkommen til etikk-konferanse på Island

Den islandske legeforeningen ønsker velkommen til WMA-konferanse om medisinsk etikk i Reykjavik 2. – 4. oktober 2018.

Les mer...

Spesialitetskomiteenes anbefalinger for spesialistutdanningen

Spesialitetskomiteenes anbefalinger for spesialistutdanningen

Fagmiljøene har etterspurt spesialitetskomiteenes anbefalinger om læringsmål, læringsaktiviteter og vurderingsformer. Disse er nå gjort tilgjengelige.

Les mer...

Aktivitetskalender

Kommende aktiviteter

Kurskatalogen

Kommende kurs

Annonser

Fra Presidenten

Tidsskriftet – årets tidsskrift

teaserimage

Vi leger trenger faglig vedlikehold og oppdatering. Tidsskriftet skal stimulere til forskning og fagutvikling, men også være et sted for debatt om etikk, profesjon og helsepolitikk.

Legehelse
 
Akademikerne   Inkluderende arbeidsliv

Kom i kontakt med Legeforeningens sekretariat og politiske ledelse