TeaserImage

- Tidlig i tenårene skulle jeg bli lege eller lærer. Jeg visste lite om legeyrket og hadde ingen rollemodeller, sier Thomas Torgalsen, lege Olympiatoppen, sjefslege Rio, idrettslege NIMF.

TeaserImage

Her får du informasjon om hovedoppgjøret med Spekter.

TeaserImage

Helsejournalistikk-konferansen finner sted i Oslo 5. og 6. september. For program og mer informasjon om hvordan du melder deg på, besøk nettsidene til Nordland legeforening.

Sykehuslegenes vern må ivaretas

Sykehuslegenes vern må ivaretas

Individuelle tjenesteplaner for leger i sykehus kan føre til uforsvarlige vaktordninger.

Les mer...

Ny normaltariff 2016

Ny normaltariff 2016

Legeforeningen har sluttført forhandlingene med Staten om ny normaltariff. Den 15. juni ble det oppnådd enighet om fordelingen av framforhandlet økonomi på takster.

Les mer...

Pasientsikkerheten trues

Pasientsikkerheten trues

Arbeidsgiverforeningen Spekters forslag om å individualisere arbeidstiden på norske sykehus  rammer pasientsikkerhet og kvalitet i helsevesenet, skriver Knut Aarbakke, avtroppet leder i Akademikerne.

Les mer...

Siste nyheter

Aktivitetskalender

Kommende aktiviteter

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Ledige stillinger:

Annonser

Presidentens leder

Nå kan sommeren starte!

teaserimage

Landsstyremøtet 2016 er historie, og landsstyret har lagt et godt grunnlag for sentralstyrets videre arbeid. Det er alltid fint å ha landsstyret i ryggen når vi skal gripe fatt i nye store saker.

Legehelse
 
Akademikerne   Inkluderende arbeidsliv

Kom i kontakt med Legeforeningens sekretariat og politiske ledelse