TeaserImage

Her får du oversikten over de gode tilbudene og avtalene du får som medlem i Legeforeningen.

TeaserImage

Akademikerne helse vant frem i arbeidsrettssaken mot Spekter. - Dette er en seier for et forsvarlig arbeidsliv, sier president Marit Hermansen.

TeaserImage

Ny undersøkelse viser at sykehusansatte opplever lite rom for medbestemmelse i arbeidshverdagen.

Kommunenes medisinske tilbud må ledes og styrkes

Kommunenes medisinske tilbud må ledes og styrkes

Legeforeningen offentliggjør to nye rapporter, én om ledelse av primærhelsetjenesten og én om fastlegens portnerrolle.

Les mer...

Full stans i forhandlingene med KS

Full stans i forhandlingene med KS

KS brøt i dag forhandlinger om særavtalen for leger i kommunene. Rammeavtalen forlenges uendret for ett år.

Les mer...

Lav grad av medbestemmelse i helseforetakene

Lav grad av medbestemmelse i helseforetakene

Ny undersøkelse viser at sykehusansatte opplever lite rom for medbestemmelse i arbeidshverdagen.

Les mer...

Siste nyheter

Aktivitetskalender

Kommende aktiviteter

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Annonser

Fra presidenten

En ny start?

teaserimage

Dommen i Arbeidsretten var en historisk og svært viktig seier for alle våre medlemmer, for Legeforeningen og for Akademikerne. Nå er det mulighet for endelig å se framover.

Legehelse
 
Akademikerne   Inkluderende arbeidsliv

Kom i kontakt med Legeforeningens sekretariat og politiske ledelse