TeaserImage

For første gang er det laget en stortingsmelding om primærhelsetjenesten. Legeforeningen hadde to hovedbudskap til meldingen.

TeaserImage

Billigere bil, flybilletter og hotell – som medlem er det en rekke rabatter du kan benytte deg av i sommer.

TeaserImage

En årelang kamp for en rettighet som er selvsagt for store deler av arbeidslivet har funnet sin løsning. Fra onsdag 1. juli skal leger i spesialisering ansettes fast.

TeaserImage

Som forskningssjef er det utrolig inspirerende å være i et entusiastisk forskningsmiljø der klinisk erfaring har stor betydning, sier Frode Gallefoss, forskningssjef, professor, Sørlandet sykehus HF, Kristiansand.

Ny normaltariff 2015

Ny normaltariff 2015

Legeforeningen har gjennomført konstruktive forhandlinger med Staten om ny normaltariff. Den 26. juni ble det oppnådd enighet om fordelingen av framforhandlet økonomi på takster.

Les mer...

Kritiske mangler i sykehjemmenes journalsystemer

Kritiske mangler i sykehjemmenes journalsystemer

Det er helt avgjørende at det jobbes målrettet med konkrete tiltak for å bedre en alvorlig situasjon i sykehjemmene, mener Legeforeningen.

Les mer...

Knut Melhuus er årets Oslo-lege

Knut Melhuus er årets Oslo-lege

Prisen ble delt ut under Oslo legeforenings årsmøte. På det samme møtet ble Kristin Hovland valgt som ny leder av foreningen.

Les mer...

Siste nyheter

Aktivitetskalender

Kommende aktiviteter

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Annonser

Presidentens leder

Tusen takk for meg

teaserimage

Stoltheten over å være en del av legekollegiet, og over å være lege, har økt med alt jeg har opplevd og med alle jeg har møtt i løpet av mine år som tillitsvalgt i Legeforeningen.

Legehelse
 
Akademikerne   Inkluderende arbeidsliv

Kom i kontakt med Legeforeningens sekretariat og politiske ledelse