TeaserImage

Å drive med forbedringsarbeid som leger gir oss en helt unik mulighet til å påvirke systemet, og dermed påvirke forløpet til mange pasienter, sier Ane Kaurstad, LIS, Divisjon Gjøvik, Sykehuset Innlandet HF.

TeaserImage

Helseminister Bent Høie lovet 12 milliarder i friske midler til sykehusene over fire år. Med dagens budsjett ligger han så langt bak løftet at han aldri vil nå målet.

TeaserImage

Gravide sykehusleger i siste del av svangerskapet må i dag utføre tungt vaktarbeid. De fleste synes at dagens situasjon ikke er akseptabel, og det synes ikke vi heller.

For mye, for lite eller akkurat passe?

For mye, for lite eller akkurat passe?

Legeforeningen setter søkelyset på variasjon, over- og underforbruk i helsetjenesten i en nylig lansert rapport.

Les mer...

Advarer mot ytterligere maktkonsentrasjon

Advarer mot ytterligere maktkonsentrasjon

- Viktige beslutninger tas for langt fra pasientene. Sykehusene må få mer makt lokalt, sier Marit Hermansen, president i Legeforeningen.

Les mer...

Tre tiltak for å løse tillitskrisen

Tre tiltak for å løse tillitskrisen

Streiken er over, men tilliten i sykehusene er på et historisk bunnivå. Reelt partssamarbeid, medbestemmelse og pasientnær ledelse er avgjørende for veien videre, skriver Marit Hermansen og Rune Frøyland i Dagens Næringsliv.

Les mer...

Siste nyheter

Aktivitetskalender

Kommende aktiviteter

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Annonser

Presidentens leder

Sykehusene er overstyrt og underledet

teaserimage

Sykehusene er kunnskapsorganisasjoner hvor tillit og medbestemmelse er en forutsetning for å levere gode helsetjenester. Vi må skape organisasjoner som lytter til fagfolkene.

Ledige stillinger i sekretariatet

Legehelse
 
Akademikerne   Inkluderende arbeidsliv

Kom i kontakt med Legeforeningens sekretariat og politiske ledelse