TeaserImage

Leger handler hver dag etter etiske retningslinjer i møte med pasienter. Å drøfte slike situasjoner med kollegaer i praksisbesøk oppleves fruktbart, sier Aarseth, leder av Rådet for legeetikk.

TeaserImage

Alle forsøk på innføring av individuelle arbeidsplaner er nå lagt på is. Til alle dere som har streiket og støttet kampen mot brutalisering av arbeidslivet: God jul og godt nytt år!

TeaserImage

Legeforeningen setter søkelyset på variasjon, over- og underforbruk i helsetjenesten i en nylig lansert rapport.

TeaserImage

Helseminister Bent Høie lovet 12 milliarder i friske midler til sykehusene over fire år. Med dagens budsjett ligger han så langt bak løftet at han aldri vil nå målet.

TeaserImage

Gravide sykehusleger i siste del av svangerskapet må i dag utføre tungt vaktarbeid. De fleste synes at dagens situasjon ikke er akseptabel, og det synes ikke vi heller.

Ønsker et vellykket kvalitetssystem i hele landet

Ønsker et vellykket kvalitetssystem i hele landet

Legeforeningen inviterte til samarbeid for å bredde Senter for kvalitet i legekontors kvalitetsarbeid i alle landets kommuner under stortingshøring tirsdag.

Les mer...

Rikslønnsnemnda: Kjennelsen kommer trolig i uke 9

Rikslønnsnemnda: Kjennelsen kommer trolig i uke 9

Forutsetningen for legenes vide unntak fra arbeidsmiljøloven er kollektive arbeidsplaner, understreket Akademikerne hos Rikslønnsnemnda i går.

Les mer...

- Den norske arbeidslivsmodellen står på spill

- Den norske arbeidslivsmodellen står på spill

- Vi forventer at Rikslønnsnemnda viderefører intensjonene i dagens tariffavtale som sikrer alle ansatte et kollektivt vern mot uforsvarlig arbeidstid, sier leder Rune Frøyland i Akademikerne helse.

Les mer...

Siste nyheter

Aktivitetskalender

Kommende aktiviteter

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Annonser

Presidentens leder

Sats på medisinsk forskning!

teaserimage

Helseforskning som hovedsatsningsområde vil kunne bidra til både god helse og innovasjon – begge deler en forutsetning for økonomisk utvikling.

Ledige stillinger i sekretariatet

Legehelse
 
Akademikerne   Inkluderende arbeidsliv

Kom i kontakt med Legeforeningens sekretariat og politiske ledelse