TeaserImage

Kommunikasjonsferdigheter er nå blitt en del av spesialistutdanningen. Kommunikasjon er like vanskelig som kirurgi. Det kreves like mye trening, sier Pål Gulbrandsen, professor og seniorforsker, Universitet i Oslo og Ahus.

TeaserImage

Ny rapport viser at helsesektoren forskjellsbehandles når politikerne bestemmer hvor mye hver sektor skal få i statsbudsjettet.

TeaserImage

Legeforeningen setter søkelyset på variasjon, over- og underforbruk i helsetjenesten i en nylig lansert rapport.

TeaserImage

Gravide sykehusleger i siste del av svangerskapet må i dag utføre tungt vaktarbeid. De fleste synes at dagens situasjon ikke er akseptabel, og det synes ikke vi heller.

Helse på dagsorden

Helse på dagsorden

Valgkampen er i full gang og partiene avslører i disse dager sine planer for helsetjenesten de neste fire årene.

Les mer...

Møt oss på Arendalsuka

Møt oss på Arendalsuka

Verdens beste helsetjeneste, e-helse og tillitsreform er blant temaene Legeforeningen debatterer i år.

Les mer...

Tidsskriftet har fått nytt design

Tidsskriftet har fått nytt design

Nye sjangre, artikkelserier og ny struktur er blant nyvinningene i den ferske utgaven av Tidsskrift for Den norske legeforening.

Les mer...

Siste nyheter

Aktivitetskalender

Kommende aktiviteter

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Annonser

Presidentens leder

Alle trenger litt støtte iblant

teaserimage

Legeforeningen har et stort ansvar for å romme hele legefellesskapet.

Legehelse
 
Akademikerne   Inkluderende arbeidsliv

Kom i kontakt med Legeforeningens sekretariat og politiske ledelse