Søket på www.legeforeningen.no fungerer for tiden ikke. Grunnet tekniske problemer med oppgradering av søkefunksjonen får man pr. nå 0 treff ved søk på nettsidene til Legeforeningen. Vi beklager ulempene dette medfører!

TeaserImage

Erfaringen med å være lege for personer utsatt for vold og overgrep førte meg til Overgrepsmottaket. Det er et svært meningsfylt arbeid som til tider er tungt å bære, sier Dina Midttun.

TeaserImage

Norge utnytter nå drøyt halvparten av de mulighetene som eksisterende og utprøvd IKT-teknologi gir.

TeaserImage

Legeforeningen støtter målet om en primærhelsetjeneste med tverrfaglig samarbeid for få til god behandling og omsorg.

Arbeidsrettssak om vaktfritak for gravide

Arbeidsrettssak om vaktfritak for gravide

Legeforeningen møtte i dag i en ny tvistesak i Arbeidsretten. Partene er uenige i tolkningen om vaktfritak for gravide.

Les mer...

Forhandlingene om særavtalen er i gang

Forhandlingene om særavtalen er i gang

Avtalen handler blant annet om vilkår for turnusleger, legevakt og samfunnsmedisin.

Les mer...

Sykehusplan med uforløst potensial

Sykehusplan med uforløst potensial

Regjeringen peker på mange store utfordringer ved fremtidens sykehustilbud, men har for lave ambisjoner for de mindre sykehusene.

Les mer...

Siste nyheter

Aktivitetskalender

Kommende aktiviteter

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Annonser

Presidentens leder

Hva kan Legeforeningen gjøre for deg?

teaserimage

Jeg tenker mye på om vi som tillitsvalgte klarer å formidle den jobben vi gjør ut til medlemmene. Og enda viktigere – om vi fanger opp hva som er viktig for dere.

Legehelse
 
Akademikerne   Inkluderende arbeidsliv

Kom i kontakt med Legeforeningens sekretariat og politiske ledelse