Del 2:Tilstandsbilder (kapitlene er oppsatt etter inndeling i ICD 10)