Den 13 juni 2018 arrangerer Flåttsenteret kurs om flått og flåttbårne sykdommer i Sandnessjøen. Kurset arrangeres i samarbeid med Inger-Lise Haakstad overlege ved ØNH-avdelingen Helgelandssykehuset HF og Dag Hvidsten overlege Diagnostisk klinikk, Nordlandssykehuset HF.  

  

 

Dato:   18.jan 2018

Sted: Nord Universitet, Namsos

Nord-Trøndelag legeforening inviterer til kurs i akuttmedisin for allmennleger, 24.–25. november 2017 i Namsos. Kurset er obligatorisk både ved første gangs sertifisering som spesialist i allmennmedisin og ved alle senere resertifiseringer.

Få plasser igjen!

Nord-Trøndelag legeforening har den glede å invitere til årets årsmøtekurs, som er et klinisk emnekurs for allmennleger. Tema for kurset er diagnostikk og behandling av hofte, kne og ankler og finner sted på Scandic Rock City hotell i Namsos, 7.–9. juni 2017.

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Postadresse:
Nord-Trøndelag legeforening
Schultz gate 2-4
7013 TRONDHEIM

E-post:
post@nt-legeforening.no

Telefon:
922 90 109