Nyheter

search

Periode

  • År: Måned:

146 sider. Side 1 av 8

Rekkefølge:

Helsepolitisk seminar i Midt-Norge, 3. desember 2018

Legeforeningens Regionutvalg Midt-Norge i samarbeid med Helse Midt-Norge RHF har på ny gleden av å invitere til helsepolitisk seminar, denne gang mandag 3. desember 2018 på Rica Hell på Stjørdal.

Årets tema er digitalisering, og det er søkt kurspoeng for 5 timer som valgfritt kurs for alle spesialiteter.
Velkommen til en spennende dag!

Jakten på skjønnheten

Invitasjon til en spennende høstcafé på Litteraturhuset og Sparebank 1 kinosal med
Sør-Trøndelag legeforening torsdag 4. oktober 2018 kl. 19. 

NB! VI GJØR OPPMERKSOM PÅ AT ARRANGEMENTET ER FULLTEGNET PÅ KINOFORESTILLINGEN MEN DET ER FREMDELES MULIG Å DELTA PÅ PANELDEBATTEN PÅ BIBLIOTEKET SOM STARTER KL. 20.30.

Velkommen til klinisk emnekurs i gynekologi

I samarbeid med det gynekologiske miljøet i Trondheim inviterer Sør-Trøndelag legeforening til klinisk emnekurs i gynekologi over 4 kvelder høsten 2018.

Kurset er godkjent med 16 timer som emnekurs/klinisk emnekurs for videre- og etterutdanningen i allmennmedisin.
Deltagelse på 4 av 4 kvelder gir emnekurs.

Kurset går over følgende kvelder: 18. september, 9. oktober, 30. oktober og 13. november.
Påmeldingsfrist: 31. august 2018

Klinisk emnekurs i spiseforstyrrelser for fastleger

Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser inviterer til klinisk emnnekurs i spiseforstyrrelser.

Kurset er godkjent med 15 timer som klinisk emnekurs i spiseforstyrrelser for Allmennmedisin.

Sommertreff og årsmøte 2018

NB! Endret sted for årsmøtet!

Sør-Trøndelag legeforening inviterer til sommertreff og årsmøte onsdag 6. juni kl. 18.00 på Jossa/Credo for alle våre medlemmer med tema robotene kommer, det forplikter!
Etter årsmøtet blir det nydelig mat i det mye omtalte Jossa/Credo som ligger i Ladeveien nr. 9 på Lilleby.
http://www.restaurantcredo.no/jossa 

Emnekurs i helserett

Sør-Trøndelag Legeforening inviterer til emnekurs i Helserett med
Cato Innerdal.

Dato: 6.-7. juni, kl. 08.30-16.45 begge dager.
Sted: Thon Hotell Prinsen, Trondheim

Kurset er godkjent som emnekurs i allmennmedisin, 18 tellende timer i etter- og videreutdanningen.
Dette er Sør-Trøndelag Legeforenings Årsmøtekurs. Medlemmer i Sør-Trøndelag legeforening inviteres til å delta på årsmøtet i tilknytning til kurset onsdag 6. juni. Tid og sted for årsmøtet vil bli sendt ut senere.


Kursavgift kr. 3500 + obligatorisk dagpakke 540/dag, totalt kr. 4580.

Kurs i akuttmedisin for allmennleger 15. - 16. mai 2018

Klinisk emnekurs i akuttmedisin, 15.–16. mai 2018 i Trondheim.
Kurset er obligatorisk både ved første gangs sertifisering som spesialist i allmennmedisin og ved alle senere resertifiseringer.
Kurset er godkjent som akuttmedisinkurs for legevaktsleger. Leger i kommuner som har søkt om støtte kan få dekket hele kursavgiften på kr. 5000 ved å henvende seg til sin kommune. Det samme gjelder avgiften for nettkurset.

NB! Deltagere MÅ gjennomføre et nettkurs på 7 timer før kursstart og ha med kursbevis på dette.
Link til nettkurset er her: https://kurs.uni.no/course/view.php?id=12  

Kun 1 plass ledig!

 

  

Vårmøte: "Når lege-livet blir vanskelig"

Sør-Trøndelag Legeforening inviterer til vårmøte "Når lege-livet blir vanskelig" med foredragsholder Tron Svagård, leder for Villa Sana på Modum Bad. Møtet arrangeres i samarbeid med Trondheimsgruppa av Norges Kristelige Legeforening.

Tid og sted: torsdag 19. april kl. 19.30 i Rådhussalen på Biblioteket.

Vintermøte - den gode historien

Sør-Trøndelag Legeforening inviterer til vintercafé på Litteraturhuset (Sellanraa).

Torsdag 1. mars kl. 1900, med Hege Merakerås, Kjetil Karlsen og Christer Mjåset.

Nytt kontor

Legeforeningen i Midt-Norge har flyttet inn i nytt kontor.

Geriatriforum 2018

Kursserie om geriatri over fem kurskvelder i 2018

Dato:

  • 25. januar 2018
  • 1. mars 2018
  • 19. april 2018
  • 6. september 2018
  • 1. november 2018

 

Alle dager fra kl. 16-20 inkl. pauser/middag

Invitasjon til jubileumsfest

I anledning 175-årsjubileet til Sør-Trøndelag legeforening har vi gleden av å invitere medlemmer med følge til jubileumsfest!

Samhandlingskonferansen i Trondheim

Velkommen til samhandlingskonferansen for alle leger 17. november 2017 på Scandic Lerkendal i Trondheim.

Derfor er jeg lege - Trives som tillitsvalgt

Tillitsvalgte fra de ulike forbundene på sykehuset har god kontakt seg imellom. Under akademikerstreiken i fjor fikk vi mye støtte fra de andre forbundene. Det er vi svært takknemlige for. Streiken bandt oss enda sterkere sammen, sier Lindy Jarosch-von Schweder, psykiater, St. Olavs hospital.

Velkommen til emnekurs i gynekologi!

I samarbeid med det gynekologiske miljøet i Trondheim inviterer Sør-Trøndelag legeforening til klinisk emnekurs i gynekologi over 4 kvelder høsten 2017.

Årsmøte 2017

Sør-Trøndelag legeforening avholder sitt årsmøte onsdag 7. juni kl. 18 på E.C. Dahls Bryggeri. I tillegg til behandling av årsmøtesaker blir det faglige foredrag, omvisning og tapas.

Stort oppmøte og engasjert debatt på vårmøtet

Et fantastisk godt besøkt vårmøte på Litteraturhuset 29. mars 2017.

Stilling ledig: Organisasjonssekretær

Sør-Trøndelag legeforening utlyser stilling som organisasjonssekretær. Fast ansettelse i 100 prosent stilling.

Vårmøte: Legerollen – forvitring og forventning

Vi inviterer til vårmøte med Erlend Hem og Christer Mjåset på Litteraturhuset 29. mars kl. 19.

God stemning på førjulskafé på Litteraturhuset

Sør-Trøndelag inviterte til førjulskafé 6. desember med professor i evolusjonspsykologi Leif Edward Ottesen Kennair. Han er kjent for sin kunnskap om bl.a. partnervalg, seksualitet og menneskets natur. Denne gangen utfordret han våre tanker rundt vår evne til å ta rasjonelle valg som leger.

146 sider. Side 1 av 8