Fastlegestatistikk

Nedenfor er det en del lenker til den offisielle fastlegestatistikken og til SSB mv. Se også SSB: Kommunehelsetjenesten.

Se også Legeforeningens egen fastlegestatistikk her.

Mer om emnene