Internasjonale sammenligninger


Antallet sysselsatte leger i Norge ifølge SSB per 31. desember 2018 tilsvarte 178,9 innbyggere per lege, eller 5,6 leger per 1 000 innbyggere i Norge. Dette er det klart høyeste blant de nordiske landene. OECD har oppgitt 5,4 leger per 1 000 innbyggere i Norge for 2017, basert på rapportering fra SSB.

Bare Hellas, Østerrike og Portugal har flere leger per innbygger enn Norge, mens enkelte andre OECD-land ligger omtrent likt med Norge.

Andelen leger blant alle ansatte i sykehus er imidlertid vesentlig høyere i Tyskland (16,4 %) og Danmark (14,3 %) enn i Norge (12,9 %) ifølge OECD Health Statistics 2016 (gjengitt i OECD-rapporten om helseutgifter i Norge fra januar 2017, punkt 88).


Vi har også tall for alle de nordiske landene i statistikkfolderen "Physicians in the Nordic countries 2016" (hvor tallet for Danmark som ligger på 236 innbyggere per lege eller 4,24 yrkesaktive leger per 1000 innbyggere, nest høyest i Norden, og for Sverige 242 innbyggere per lege eller 4,13 yrkesaktive leger per innbygger). Ny utgave av tilsvarende statistikkfolder vil bli utarbeidet i løpet av 2019.

Internasjonale sammenligninger av helseutgifter

OECD-statistikken som er lenket nedenfor viser sammenligninger av helseutgiftene mellom OECD-landene. Nedenfor finner du også lenker til SSBs helseregnskap og en artikkel fra SSB som kommenterer dette. På lenken til SSBs helseregnskap finner du tabeller som viser utviklingen i Norges helseutgifter, og også tabeller som viser utviklingen i hvordan disse helseutgiftene er fordelt på ulike hovedposter. I tilknytning til dette anbefaler vi også artikkelen som er lenket nedenfor, på www.forskning.no og artikkelen til Terje L. Møinichen-Berstad, "Helseutgiftene i Norge sammenlignet med andre land", samt rapportene til professor Bjarne Jensen ved Høgskolen i Hedmark, Helseutgiftene i Norge sammenlignet med andre land og Helsereformer på feil premisser (2014).

Du finner også lenker til en rekke mediaoppslag i 2012 og 2013 om helseutgiftene i Norge sammenlignet med andre land. Siden da har det vært færre mediaoppslag om dette, inntil OECD i sin rapport om helseutgifter i januar 2017 bekreftet de vurderingene Legeforeningen har gjort av dette, blant annet på grunnlag av disse nevnte kildene, helt siden 2012. Du finner denne rapporten nedenfor. under "Mediaoppslag i 2017 om helseutgiftene i Norge".