Det nye Emnekurs i nevropsykiatri (BUP) er obligatorisk for LIS i ny ordning, og valgfritt i gammel ordning. Spesialister er også velkomne til å søke.

BUP-dagene 2019 - Den nye legerollen i BUP  

Hvordan utvikler vi rollen i tråd med spesialistutdanning og pakkeforløp?  Hva er BUP-legens rolle når den unge ruser seg?

Epost: nbupf@nbupf.legeforeningen.no
Twitter: - kommer snart @...