Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv 2016

De nasjonale HIV retningslinjene er nå klare i en ny og revidert utgave.

Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv 2016