Global helse - samfunnsmedisin Kurs I - Oslo 2019

Samfunnsmedisinkurs med tema global helse arrangeres i Oslo 26.-28. november 2019. Dette er Kurs I i det obligatoriske kursprogrammet i spesialistutdanningen i samfunnsmedisin.

Global helse - samfunnsmedisin Kurs I - Oslo 2019

Samfunnsmedisinkurs med tema global helse arrangeres av Folkehelseinstituttet i samarbeid med Norsam. Kurssted er Thon hotel Vika Atrium i Oslo.

Hovedpunkter:
Kurs I, 30 kurstimer
Antall deltakere 40
Kursavgift kr 5000
Kursstart tirsdag 26.11 kl 0900
Avsluttes torsdag 28.11 kl 1500
Kurshotellet: https://www.thonhotels.no/hoteller/norge/oslo/thon-hotel-vika-atrium/

Faglig program:
Program_Kurs I_Global Helse 2019.pdf

Ytre rammer for det faglige programmet:
- tirsdag 26.11 kl 0900 - 1730
- onsdag 27.11 kl 0900 -1730
- torsdag 28.11 kl 0900 -1500

Kurset arrangeres nå over tre kursdager mot tidligere fire, og dette medfører lengre kursdager tirsdag og onsdag. Det blir også et forberedende hjemmearbeid.

Formål: Kurset skal gi deltakerne innsikt i de viktigste temafeltene innen global helse,
herunder; vesentlige globale helseaktører, samordnings- og styringsstrukturer,
samspill mellom global helse og utenrikspolitikk, finansiering globalt og nasjonalt,
bærekraftsmål (SDG), Internasjonal helseberedskap (IHR), migrasjonshelse og
global sykdomsbyrde (GBD).

Kursgodkjenning:
Søkes godkjent som obligatorisk kurs i samfunnsmedisin (30 timer), og som valgfritt kurs i allmennmedisin (30 kurspoeng)

Praktisk informasjon og priser:
Kurshotellet ligger i Oslo sentrum ved Aker Brygge og med kort avstand til offentlig kommunikasjon.

Vi har fellesbestilling av hotellrom til dette kurset. Kursdeltakere står selvsagt også fritt til å velge annet kurshotell. Døgnpris på kurshotellet er kr 1525. Dagpakke/lunsj: kr 400 pr dag

Kursavgift og obligatorisk dagpakke/lunsj faktureres fra Norsam. Overnatting betales individuelt av deltakere som bor på kurshotellet.

Sosialt program:
Vi legger opp til en felles kursmiddag onsdag 27.11. Nærmere informasjon om sted kommer.

Påmelding:
Sendes elektronisk til kurs.norsam@gmail.com
Påmeldingsfrist er 25.10.2019

Ved påmelding oppgis følgende:

  • Navn
  • F.år
  • Arbeidssted
  • Stilling
  • E-post
  • Mobiltlf
  • Ønsker rom på kurshotellet 26.11-28.11 (evt fra 25.11)
  • Ønsker å være med på kursmiddag 27.11

Kurset har et begrenset deltakerantall på 40. Hvis mange påmeldinger vil kursdeltakere ble prioritert ut fra hvor langt de har kommet i spesialistutdanningen samt deltakelse på andre kurs. Ved påmelding vil man i første omgang få en bekreftelse på registrert påmelding, mens endelig tilbud om kursplass vil bli gitt senere.

Vel møtt til kurs!

Ingvild Fjeldheim, Harald Siem og Karine Nordstrand, kurskomite
Henning Mørland, Norsam