Samf med 9: Internasjonalt helsearbeid

Utdanningskurs med tema internasjonalt helsearbeid for samfunnsmedisinere ble arrangert i Bergen 7-9 mai 2012. Dette er kurs nr 9 i det obligatoriske kursprogrammet i spesialistutdanningen. Kurset ble arrangert av Norsam og Norsk militærmedisinsk forening i samarbeid med Fylkesmannen i Hordaland og Universitetet i Bergen. Her finner du informasjon om kurset og presentasjoner fra forelesningene.

Samf med 9: Internasjonalt helsearbeid

Kurset ble arrangeret for første gang i 2012. Kurset har 30 kurstimer og ble gjennomført som en samling over tre dager samt forberedende skriftlig oppgave.

Kursprogram og kursoppgave finner du her: Samfmed9 kursprogram og oppgave v300312.pdf

Presentasjoner fra kurset:
2012-05-07 a Kurs 9 Internasjonal helse Brosjyre 2012-05-03.pdf
2012-05-07 b Nielsen, MBO. Internasjonal helse.pdf
2012-05-07 c Skotheim, B. Helsearkitekturen.pdf
2012-05-07 d Rønning-Arnesen, E. Norsk policy i internasjonalt helsesamarbeid. WHO og EU.pdf

2012-05-07 e Horneland, AM. Maritim medisin - grenseløs samfunnsmedisin.pdf
2012-05-07 f Haffeld, J. Health as a Human Right.pdf
2012-05-07 g Haffeld, J. Role of civil society in global health.pdf
2012-05-07 h Koefoed, I. Tumaini.pdf
2012-05-07 i Horntvedt, D. Leger Uten Grenser.pdf
2
012-05-08 a Johanson, KA. Hva fremmer helse.pdf
2
012-05-08 aa Johanson, KA Til videre lesening.pdf

2012-05-08 b Miljeteig, I. Global helse.pdf
2012-05-08 c Tandberg, ØB. Soweto.pdf

2012-05-08 d Kismul, H. Klima, jordbruk og ernæring.pdf
2012-05-08 e Bjørløw, E. Ingen helse uten økonomisk vekst.pdf
2012-05-08 f Moen, BE. Forskningutviklinginthelse.pdf
2012-05-09 a Koefoed, V. Fremskritt for global helse.pdf
2012-05-09 aa Vidar, G. Samfunnsmed utdanning status.pdf
2012-05-09 b Sommerfelt-Pettersen, J. Internasjonal helse i et historisk maritimt perspektiv.pdf

2012-05-09 c Askeland, B. Forsvaret som aktør i internasjonalt hjelpearbeid.pdf

2012-05-09 d Strandene, G. Krigen er alle tings far.pdf
2012-05-09 e Jurgensen, M. Frosker Grand Prix.pdf


Nøkkelinformasjon:

Kurssted: Scandia konferansesenter, Bergen
Kursstart: Mandag 7.5.2012 kl 1000
Kursslutt: Onsdag 9.5.2012 kl 1500
Påmeldingsfrist: 1.4.2012
Kursavgift kr 3200

Faglig program og læringsmål:

Folkehelsearbeid er internasjonalt i sin natur. Dels kan internasjonale perspektiver være nyttige for samfunnsmedisinsk arbeid i Norge og dels har norske samfunnsmedisinere internasjonale oppgaver. Kunnskap om Norges posisjoner på helseområdet i internasjonale organisasjoner er nyttig i samfunnsmedisinske diskusjoner. Kunnskap om dette finnes i stortingsdokumenter, for eksempel Stortingsmelding 1 (statsbudsjettet).

Mange helseproblemer kan ikke løses uten internasjonalt samarbeid. Eksempler på dette er smittsomme sykdommer og sykdommer som skyldes miljøet. For at norske samfunnsmedisinere skal delta i og forstå internasjonalt helsearbeid, må de sette seg inn i Norges posisjoner i internasjonale helseproblemer. De må kunne språk og kjenne de viktigste organisasjoner som arbeider med helse.

En spesialist i samfunnsmedisin må ha kunnskap om norske posisjoner i internasjonale helsespørsmål, kunne forstå hvordan de mest aktuelle internasjonale organisasjoner arbeider med helse, og kjenne til organisasjonenes struktur og arbeidsmåter.

Fra målbeskrivelse for spesialiteten samfunnsmedisin

 Kurssamlingen er bygget opp med 1-2 hovedtema hver dag.

  • Norsk offentlig helsearbeid og NGO
  • Forskning og utvikling
  • Forsvar og maritim medisin

 

Kursgodkjenning:
Samfunnsmedisin: Godkjent med 30 timer som obligatorisk kurs nr 9 for leger i spesialisering.
Allmennmedisin: Godkjent med 30 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.

Sosialt program:

Tirsdag 8.mai 2012 inviterer vi til festmiddag på Pleiestiftelsen for spedalske nr.1.

Opphold og konferanseutgifter:

Alle kursdeltakere betaler konferanse/dagpakke inkl lunsj på kr 545 pr dag.

Opphold på Scandic Bergen City koster kr 1390 i enkeltrom eller kr 1590 i dobbeltrom inkludert frokost. Det vil være mulig å bestille rom for hele kurset, eller for enkelte netter, oppgi dette ved påmelding, se nedenfor. Det er selvsagt også mulig å bo på andre overnattingssteder i Bergen, dette bestilles i så fall separat.

Reise bestilles og betales av den enkelte, husk å benytte rimelig alternativ i henhold til legeforeningens regelverk. Reise- og oppholdsutgifter kan søkes refundert fra Utdanningsfond II.

Kurskomiteen:
Kommandørkaptein Vilhelm F Koefoed, Sjøforsvaret og Universitetet i Bergen
Kommandør Jan Sommerfelt-Pettersen, Sjøforsvaret og Fylkesmannen i Hordaland
Assisterende Fylkeslege Signe Marie Gajek, Fylkesmannen i Hordaland
Kommunelge I, Rolf Martin Tande, Masfjorden Kommune, Styremedlem NORSAM
Major Håkon Lund, Forsvarets Sanitet, Helsetilsynet og formann i Norsk Militærmedisinsk Forening
Professor Jan Van den Broeck, Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen