Andre kurs

Her finner du omtale av aktuelle kurs, seminarer og konferanser hvor Norsam er arrangør eller samarbeidspartner. For de obligatoriske kursene i spesialistutdanninge vises til egen fane. Se også Kurskatalogen for en fullstendig oversikt over relevante kurs i samfunnsmedisin