Høstens kurs har tema hud

Kurskomiteen i Finnmark legeforening inviterer til kurs i Kirkenes 7. og 8. november 2019

Høstens kurs har tema hud

Tema for høstens kurs er hud

Huden er kroppens ytre overflate og største organ. 10-15% av konsultasjonene i allmennpraksis inneholder dermatologiske problemstillinger. 

I noen tilfeller kreves det samarbeid med spesialisthelsetjenester. Kurset har som mål å gi legen gode verktøy i diagnostisering og behandling av ulike typer sår, samt en rekke andre hudlidelser som er hyppig forekommende.

Som forelesere har vi med Bjørn Kvammen om er seksjonsoverlege på hudavdelingen ved UNN. Han er tidligere fastlege i Kirkenes.
Øystein Grimstad er spesialist i hud- og veneriske sykdommer, ph.d., postdoktor i Helse Nord, førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø.

Kurset er søkt godkjent som emnekurs/klinisk emnekurs i allmennmedisin

Kurset holdes på Scandic hotell Kirkenes.

Påmelding gjøres her 

Torsdag 07.11.19 
09.00-0915      Velkommen
09.15-10.00     Hudfysiologi. Hva skal til for at et sår skal gro? Bjørn Kvammen
10.00-11.45     Diagnostisering av sår. m/Kasiuistikk
11.45-12.45     Lunsj
12.45-13.45     Behandling av kroniske sår, Ada Steen og Bjørn Kvammen
13.30-13.45     Pause
13.45-14.30     Behandling forts.
14.30-14.45     Pause
14.45-15.30     Trykksår v/Ole Arvid Østerud
15.30-15.45     Pause
15.45-16.45     Akutte sår v/ Ole Arvid Østerud
16.45-17.00     Spørsmål fra salen/oppsummering. 

18.00               Medlemsmøte
20.00               Middag

Fredag 08.11.19
08.00-08.45    Hudkløe 
08.45-09-30    Praktiske tjuvtriks for allmennleger, Øystein Grimstad
09.30-09.45    Pause
09.45-10.30    Eksem og bruk av steroider hos barn, Ø Grimstad
10.30-10.45    Pause
10.45-11.30    Nonmelanome hudcancer precanceroser, Ø Grimstad
11.30-12.30    Lunsj og utsjekk
12.30-13.15    Genitale dermatose, Ø Grimstad
13.15-13.30    Pause
13.30-14.15    Psoriasis, Bjørn Kvammen 
14.15-14.30    Oppsummering og avslutning