Legene streiker

Her vil Finnmark legeforening legge ut saker som omhandler streiken på Finnmarkssykehuset og legestreiken generelt. 
Legene streiker
I streik. Fra v. Andreas Ertesvåg, Polina Bulygnia, Tina Ollila Uglebakken, Larus Bjarnason og Harald Sunde.

Fagsjefen streiker

Lurer du på hva streiken handler om:

http://www.dagensmedisin.no/artikler/2016/09/30/en-annerledes-streik-gar-mot-slutten/

Tariffoppgjøret 2016 for nybegynnere
https://yngreleger.no/artikkel/tariffoppgjøret-2016-for-nybegynnere
Akademikerne helse i sykehus i streik
http://legeforeningen.no/Nyheter/2016/Akademikerne-helse-i-sykehus-streik/

I Hammerfest streiker to overleger fra sykehuset på fjerde dagen, Kari Milch Agledahl og Anne Grethe Olsen. Det må man kunne kalle moderat og forsvarlig uttak. På bildet er de flankert av Of-leder Jon Helle og jurist Jan Eikeland. Les mer http://legeforeningen.no/yf/overlegeforeningen/Nyheter/2016/Alle-to-ved-godt-mot-i-Hammerfest/