Lokale avtaler

 

Til høyre finner du de nyeste lokale avtalene som gjelder Finnmarkssykehuset. Når det gjelder overenskomstens del B  Helse Finnmark HF finner dere den her.