Nordland Legeforening avholder sitt årsmøte 30. august kl. 16.30 i Litteratursalen på Stormen. Vanlige årsmøtesaker. 

Kampanjen "Gjør kloke valg" handler om å redusere utredning og behandling som pasienter har lite eller ingen nytte av. Målet er bedre og tryggere helsetjenester. Torsdag 30.8 kommer Ketil Størdal til Bodø for å informere og debattere.

I april i år var det lederskifte i Nordland Legeforening. Hedda Soløy Nilsen gikk av, og Margit Steinholt overtok som styreleder. Steinholt har ledet foreningen tidligere, og har også bakgrunn som ,konserntillitsvalgt i Helse Nord og styremedlem i Nordlandssykehuset HF.

Kvarenes får prisen for jobben hun gjorde som lokal streikegeneral under norgeshistoriens lengste legestreik. - Hun frontet legenes sak på en forbilledlig måte, mener styret i Nordland Legeforening.