Nordland Legeforening arrangerer sitt årsmøte 29. august kl. 17.30 på Radisson Blu. Hit kommer også president Marit Hermansen. Hun blir med på festmiddagen på Bådin klokka 20.

Høstens store høydepunkt for mange tillitsvalgte er den helsepolitiske konferansen som lokalforeningene i de seks nordligste fylkesforeningene er sammen om å arrangere. I Alta blir det mye spennende helsepolitikk, tillitsvalgtkurs, masse sosialt og god mat.

Tidligere fylkeslege i Troms, Svein Steinert er ansatt som prosjektleder i ALIS-nord. Han tar over etter Helen Brandstorp i NSDM som har utviklet prosjektet sammen med Arne Myrland i Bodø kommune. - Drømmejobb, sa Steinert til de som møtte fram på kick off i Tromsø 16. januar.

Helse Nord har ansvaret for å etablere og lyse ut private spesialisthjemler. Nordlandssykehuset har sentralisert nesten alle sine subspesialiteter til Bodø, men også de fleste ortopeder, kirurger og medisinere befinner seg der.