Velkommen til Norsams hjemmeside! Norsk samfunnsmedisinsk forening er en fagmedisinsk forening i Legeforeningen, og arbeider for å styrke fagutvikling og spesialistutdanning i samfunnsmedisin. 

Samfunnsmedisinkurs i administrasjon, ledelse og helseøkonomi arrangeres på Soria Moria 20.-23. januar 2020. Dette er Kurs F i det obligatoriske utdanningsprogrammet. Her finner du informasjon om kurset og påmelding.

Norsam opprettet et utdanningsfond i 2011. Fondet er hjemlet i foreningens vedtekter, og har til formål å fremme samfunnsmedisinsk fagutvikling og spesialistutdanning.

Samtlige kurs i spesialistutdanning i samfunnsmedisin skal gjennomføres også i 2020. Kursprogrammet er under planlegging. Denne nettsiden oppdateres fortløpende etter hvert som kursavtalene er på plass.

Siste nyheter

Aktivitetskalender

Kommende aktiviteter

 • Kurs I 2019

   Norsk samfunnsmedisinsk forening 

 • Kurs F 2020

   Norsk samfunnsmedisinsk forening 

 • Kurs B 2020

   Norsk samfunnsmedisinsk forening 

 • Kurs H 2020

   Norsk samfunnsmedisinsk forening 

 • Kurs C 2020

   Norsk samfunnsmedisinsk forening 

 • Kurs G 2020

   Norsk samfunnsmedisinsk forening 

 • Primærmedisinsk uke (PMU)

   Norsk samfunnsmedisinsk forening 

Ingen aktiviteter funnet

Velkommen til Norsams hjemmeside. Her er en enkel veiviser for våre nettsider:

>>  Hjemmeside oversikt