Se lenke for julebrev fra styreleder Ulrik Fredrik Malt.

God jul!

Her kan du lese medlemsbladet Psykiateren, utgave nr. 4. God lesning!

Stipend til videreutdanning i psykoterapi for leger som sikter på å kvalifisere seg som psykoterapiveiledere i psykodynamisk psykoterapi, gruppepsykoterapi eller kognitiv terapi (iht. spesialistreglene i psykiatri).

Utvalg for rettspsykiatri i Norsk psykiatrisk forening inviterer til nytt faglig kveldsmøte torsdag 22.11.2018.

Aktivitetskalender

Kommende aktiviteter

Ingen aktiviteter funnet

er en fagmedisinsk forening i Den norske legeforening som har som formål å fremme norsk psykiatri faglig og vitenskapelig. Videre er formålet å ivareta at det fag- og helsepolitiske arbeidet innenfor fagområdet baseres på oppdatert medisinsk kunnskap og på størst mulig konsensus om faglige prioriteringer, samt bidra til legeutdanning, spesialisering og etterutdanning av høy kvalitet.

Foreningen besvarer ikke henvendelser fra enkeltpersoner utenfor foreningen. Npf tilbyr ikke terapi og formidler heller ikke kontakt til terapeuter. Ved behov for psykisk helsehjelp, kontakt fastlege eller ring Mental helses hjelpetelefon 116 123. Ved behov for øyeblikkelig hjelp ring 113.

Legeforeningen har utviklet flere nettkurs som er aktuelle for psykiatere.