Velkommen til årets Gardermokurs 21. november!

Tema: somatisk helse ved psykiske lidelser - fra genetikk til klinikk.

The Nordic Psychiatrist, utgave 1 2019 kan leses her.

Tema: Dom på overføring til TPH.

Til medlemmer av Npf: European Psychiatric Association skal velge Chair, Vice-chair og Secretary under EPA-konferansen i Warszawa 6.-9. april. 

er en fagmedisinsk forening i Den norske legeforening som har som formål å fremme norsk psykiatri faglig og vitenskapelig. Videre er formålet å ivareta at det fag- og helsepolitiske arbeidet innenfor fagområdet baseres på oppdatert medisinsk kunnskap og på størst mulig konsensus om faglige prioriteringer, samt bidra til legeutdanning, spesialisering og etterutdanning av høy kvalitet.

Foreningen besvarer ikke henvendelser fra enkeltpersoner utenfor foreningen. Npf tilbyr ikke terapi og formidler heller ikke kontakt til terapeuter. Ved behov for psykisk helsehjelp, kontakt fastlege eller ring Mental helses hjelpetelefon 116 123. Ved behov for øyeblikkelig hjelp ring 113.

Legeforeningen har utviklet flere nettkurs som er aktuelle for psykiatere.