Med henvisning til § 6 i foreningens lover innkaller/informerer styret sine medlemmer om at torsdag 4. april 2019 vil årsmøtet i foreningen bli avholdt på Rikshospitalet.

Vi ønsker innspill til aktuelle kandidater til prisen, send gjerne inn forslag til: lvs@legeforeningen.no – frist 1.3.2019. 

I mai i år sa Akademikerne ja til en ny tariffavtale for perioden 2018-2020. Avtalen har en økonomisk ramme som gir en årlig lønnsvekst på ca. 2,8 %. Alle lønnstillegg forhandles lokalt.

Velkommen til årsmøte og fagpolitisk seminar.

Ingen aktiviteter funnet