I mai i år sa Akademikerne ja til en ny tariffavtale for perioden 2018-2020. Avtalen har en økonomisk ramme som gir en årlig lønnsvekst på ca. 2,8 %. Alle lønnstillegg forhandles lokalt.

Velkommen til årsmøte og fagpolitisk seminar.

Vi ønsker innspill til aktuelle kandidater til prisen, send gjerne inn forslag til: lvs@legeforeningen.no – frist 15.3.2018.

LVS' Landsrådsmøtet avvikles i år i Oslo, på Soria Moria hotell.

Ingen aktiviteter funnet