Kurs i klinisk suicidologi for leger og psykologer som arbeider med barn og ungdom

Nasjonalt senter for selvmordsforebygging og -forskning arrangerer kurs for behandlere som jobber med barn og ungsom.

"Selvmordsforebyggende arbeid i klinisk praksis. Bli en sikrere og bedre behandler i møte med pasienter med suicidal atferd."

Deltakerne vil få presentert oppdatert kunnskap i klinisk suicidologi med undervisning i kunnskapsbasert vurdering av selvmordsrisiko, sikkerhetsplanlegging og intervensjoner rettet mot pasienter med akutt og kronisk suicidalitet.

Les mer her:

http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/nssf/aktuelt/aktuelle-saker/2017/dokumenter/flyer-bup.pdf