Nyheter

search

Periode

  • År: Måned:

6 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

NBUPF og LISBUP utforsket felles satsningsområder sammen med Forandringsfabrikken

NBUPF og LISBUP utforsket felles satsningsområder sammen med Forandringsfabrikken.

Underskudd i NBUPF 2017

Etter gjennomgang av foreløpig regnskap for 2017, viser det seg at utgiftene er større enn budsjettert. 

Barne og Ungdomspsykiater utvent til ridder

H.M. Kongen har utnevnt professor emerita Inger Helene Vandvik, Slependen, til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

Solveig og Johan P. Sommers stiftelse - utdeling av pris

Solveig og Johan P. Sommers stiftelse til fremme av klinisk psykiatrisk forskning har i anledning av 30 -årsjubileet for stiftelsen i 2017 delt ut tre priser.

Nettkurs "Doping blant ungdom"

I  november ble nettkurset "Doping blant ungdom" lansert på Legeforeningen sine sider. Dette er et samarbeids-prosjekt mellom Legeforeningen og Antidoping Norge, hvor Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling også har kommet med faglige bidrag.

Pakkeforløp

Helsedirektoratet inviterte i januar til deltagelse i arbeidet om å utforme pakkeforløp innen psykisk helse og rus. Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening deltok på et møte og rådslag etter arbeidsgruppene var ferdige. 

6 sider. Side 1 av 1

search

Spesialiteter