Nyheter

Søk her i nyheter fra Legeforeningen.no. Du kan begrense søket ved å velge en av lenkene på høyre side.

search

Periode

  • År: Måned:

1458 sider. Side 1 av 73

Rekkefølge:

Forventer at helse prioriteres høyere fremover

Ny OECD-rapport bekrefter at Norge bruker mindre penger på helse enn rike land vi sammenligner oss med.

Høie ønsker større involvering av fastlegene

- Kommunene benytter ikke mulighetene godt nok i dag, mener allmennlegeleder Tom Ole Øren.

- Viktig om ledelse fra Høie

Men økt involvering av de ansatte er nødvendig for å nå ministerens ambisiøse mål, mener president Marit Hermansen.

- Ønsker alle en god og fredfull høytid

Legeforeningen gir årets julegave til Leger uten grensers viktige humanitære arbeid.

Ser med uro på unødig lidelse

Legeforeningen forventer at flyktningers rettigheter etterleves og anbefaler ikke bruk av usikre metoder for aldersbestemmelse.

Kompetansekrav for alle spesialiteter ute på høring

Helsedirektoratet har nå lagt frem forslag til læringsmål for morgendagens spesialister.

Nytt kurs om barnevern

Legeforeningen lanserer nettkurs om omsorgssvikt for allmennleger.

Prioriterer pasientsikkerheten i pleie og omsorg

Arbeiderpartiet vil bevilge 10 millioner til utvikling av elektronisk pasientjournal i neste års statsbudsjett. Det vil styrke pasientsikkerheten i pleie- og omsorgssektoren.

- Sikrer høy kvalitet i fremtidens spesialistutdanning

Ny spesialistutdanningsforskrift viderefører fagmiljøenes viktige rolle.

Nytt sentralstyrereferat

Referat fra sentralstyrets møte 02.12.2016 er nå publisert på Legeforeningens Internettsider.

For mye, for lite eller akkurat passe?

Legeforeningen setter søkelyset på variasjon, over- og underforbruk i helsetjenesten i en nylig lansert rapport.

Advarer mot ytterligere maktkonsentrasjon

- Viktige beslutninger tas for langt fra pasientene. Sykehusene må få mer makt lokalt, sier Marit Hermansen, president i Legeforeningen.

Tre tiltak for å løse tillitskrisen

Streiken er over, men tilliten i sykehusene er på et historisk bunnivå. Reelt partssamarbeid, medbestemmelse og pasientnær ledelse er avgjørende for veien videre, skriver Marit Hermansen og Rune Frøyland i Dagens Næringsliv.

Ingen renteøkning for Akademikernes medlemmer

Danske Bank har besluttet å øke utlånsrenten med 0,15 prosentpoeng. Renteøkningen gjelder ikke for medlemmer i Legeforeningen og øvrige Akademikerforeninger.

Enighet i meklingen med Virke

Ansatte i de private sykehusene fortsetter med dagens ytelsespensjon.

Mekling i Virke – fare for streik

Dersom Legeforeningen og Virke ikke kommer til enighet, blir det streik fra mandag 21. november.  

Ansattes innflytelse i arbeidslivet synker

Ansatte i alle sektorer opplever å ha mindre innflytelse på arbeidsplassen i dag enn for syv år siden, viser ny rapport fra Arbeidsforskningsinstituttet.

Nytt sentralstyrereferat

Referat fra sentralstyrets møte 10.11.2016 er nå publisert på Legeforeningens Internettsider.

Kristin Clemets diagnose er gal!

Kristin Clemet tar til orde for å begrense streikeretten i offentlig sektor, men diagnosen er gal. Dermed blir også medisinen om å begrense streikeretten gal, skriver Kari Sollien i Aftenposten.

Nemnd kan ikke løse konflikten

I praksis må konflikten om arbeidstidsordningene i sykehus løses mellom partene, skriver Marit Hermansen og Rune Frøyland i Dagens Næringsliv.

1458 sider. Side 1 av 73