Nyheter

Søk her i nyheter fra Legeforeningen.no. Du kan begrense søket ved å velge en av lenkene på høyre side.

search

Periode

  • År: Måned:

1466 sider. Side 1 av 74

Rekkefølge:

Rikslønnsnemnda: Kjennelsen kommer trolig i uke 9

Forutsetningen for legenes vide unntak fra arbeidsmiljøloven er kollektive arbeidsplaner, understreket Akademikerne hos Rikslønnsnemnda i går.

- Den norske arbeidslivsmodellen står på spill

- Vi forventer at Rikslønnsnemnda viderefører intensjonene i dagens tariffavtale som sikrer alle ansatte et kollektivt vern mot uforsvarlig arbeidstid, sier leder Rune Frøyland i Akademikerne helse.

Fordømmer innreiseforbud

President Donald Trump har lukket grensene til USA for alle innbyggere fra en utvalgt gruppe muslimske land. Dette rammer også leger.

 

Løftebrudd om leger i spesialisering

Oslo universitetssykehus (OUS) endrer praksis og ivaretar ikke ansvaret for at leger i midlertidige stillinger blir ferdige spesialister. - Uakseptabelt, mener Legeforeningen.

Løsning i LHL-konflikten

Litt etter klokken tre i natt aksepterte Akademikerne helse meklers forslag til løsning om ny pensjonsordning.

Meklingen i gang i LHL

Pensjon er stridstema når Akademikerne helse møter arbeidsgiverforeningen Spekter hos Riksmekleren i dag.

Akademikerne helse varsler plassfratredelse for LHL-området

Akademikerne har i dag varslet plassfratredelse for 7 medlemmer ved 2 institusjoner. 

Anbefaler grundige vurderinger i satsing på helsedata

Regjeringen ser på bedre muligheter for å samordne helsedata. Legeforeningen råder departementet til en grundig gjennomgang av konsekvensene.

Forventer at helse prioriteres høyere fremover

Ny OECD-rapport bekrefter at Norge bruker mindre penger på helse enn rike land vi sammenligner oss med.

Høie ønsker større involvering av fastlegene

- Kommunene benytter ikke mulighetene godt nok i dag, mener allmennlegeleder Tom Ole Øren.

- Viktig om ledelse fra Høie

Men økt involvering av de ansatte er nødvendig for å nå ministerens ambisiøse mål, mener president Marit Hermansen.

- Ønsker alle en god og fredfull høytid

Legeforeningen gir årets julegave til Leger uten grensers viktige humanitære arbeid.

Ser med uro på unødig lidelse

Legeforeningen forventer at flyktningers rettigheter etterleves og anbefaler ikke bruk av usikre metoder for aldersbestemmelse.

Kompetansekrav for alle spesialiteter ute på høring

Helsedirektoratet har nå lagt frem forslag til læringsmål for morgendagens spesialister.

Nytt kurs om barnevern

Legeforeningen lanserer nettkurs om omsorgssvikt for allmennleger.

Prioriterer pasientsikkerheten i pleie og omsorg

Arbeiderpartiet vil bevilge 10 millioner til utvikling av elektronisk pasientjournal i neste års statsbudsjett. Det vil styrke pasientsikkerheten i pleie- og omsorgssektoren.

- Sikrer høy kvalitet i fremtidens spesialistutdanning

Ny spesialistutdanningsforskrift viderefører fagmiljøenes viktige rolle.

Nytt sentralstyrereferat

Referat fra sentralstyrets møte 02.12.2016 er nå publisert på Legeforeningens Internettsider.

For mye, for lite eller akkurat passe?

Legeforeningen setter søkelyset på variasjon, over- og underforbruk i helsetjenesten i en nylig lansert rapport.

Advarer mot ytterligere maktkonsentrasjon

- Viktige beslutninger tas for langt fra pasientene. Sykehusene må få mer makt lokalt, sier Marit Hermansen, president i Legeforeningen.

1466 sider. Side 1 av 74