Søkeresultat: Arbeidsrett

Søk her i nyheter fra Legeforeningen.no. Du kan begrense søket ved å velge en av lenkene på høyre side.

search

Periode

  • År: Måned:

85 sider. Side 1 av 5

Rekkefølge:

Tre tiltak for å løse tillitskrisen

Streiken er over, men tilliten i sykehusene er på et historisk bunnivå. Reelt partssamarbeid, medbestemmelse og pasientnær ledelse er avgjørende for veien videre, skriver Marit Hermansen og Rune Frøyland i Dagens Næringsliv.

Nemnd kan ikke løse konflikten

I praksis må konflikten om arbeidstidsordningene i sykehus løses mellom partene, skriver Marit Hermansen og Rune Frøyland i Dagens Næringsliv.

Vi trenger en tillitsreform – nå!

- En tillitsreform må være basert på en erkjennelse av at fagpersoner i sykehus legger pasientens beste til grunn for sine valg og løsninger - og på at tillit bygges gjennom samarbeid og medbestemmelse, skriver Marit Hermansen og Rune Frøyland i Dagens Medisin.

Nøkkelen ligger i informasjon og tidlig involvering

- Omstilling kan gi mer variasjon i arbeidet, større ansvar og læring for de ansatte, men for å få full uttelling må vi sikre at omstilling ikke går på helsen løs, skriver president Marit Hermansen og NHO-president Tore Ulstein.

Sykehusstreiken stoppet av lønnsnemnd

- Dette har vært en svært ansvarlig streik og tvungen lønnsnemnd løser ikke den reelle konflikten. Tillitskrisen og uroen i sykehus vil fortsette, bare på andre arenaer, sier Rune Frøyland, leder i Akademikerne helse.

Forventer dispensasjonssøknader

Akademikerne helse oppfordrer arbeidsgiver til å benytte seg av adgangen til å søke om dispensasjoner slik de har gjort under tidligere streiker i sykehus.

Tvungen mekling førte ikke frem

- Jeg beklager at vi ikke fant noen løsning. Dette betyr at konflikten og uroen i sykehus fortsetter, sier Rune Frøyland, leder i Akademikerne helse.

To nye sykehus i streik fra i dag

Historiens lengste sykehusstreik utvides i dag med ytterligere to sykehus, Helse Møre og Romsdal og Sykehuset Innlandet. 595 ansatte og 15 sykehus er nå i streik.

Sykehusstreiken utvides

Ytterligere 36 leger og psykologer ved syv sykehus går ut i streik tirsdag. Totalt 569 medlemmer ved 13 sykehus er da tatt ut i streik.

Sykehusstreiken trappet opp i dag

500 streikende støttes av 1,1 millioner arbeidstakere.

Et avgjørende oppgjør i sykehusene

Streiken handler om kollektivt vern av de ansatte, forsvarlig arbeidsbelastning – og pasientsikkerhet ved norske sykehus, skriver Of-leder Jon Helle og Ylf-leger Christer Mjåset.

Akademikerne trapper opp streiken i sykehus

Akademikerne tar ut ytterligere 185 medlemmer ved tre nye virksomheter, samt sykehus som allerede er i streik.

Massiv oppslutning om streikearrangement

- Akademikerne streiker for medbestemmelse i sykehus, sa leder for Akademikerne Helse, Rune Frøyland.

Brudd med Virke

Akademiker-foreningene, deriblant Legeforeningen, brøt forhandlingene med Virke for medlemmene innen helse-, utdanning- og kultursektoren i natt.

- Streiken trappes opp i morgen

Akademikerne trapper opp sykehusstreiken i morgen, fredag. Da tas ytterligere fire sykehus og 119 medlemmer ut. Sykehusene som berøres er Vestre Viken, Akershus universitetssykehus, Sykehuset i Vestfold og St. Olavs Hospital.

Parat og Delta støtter Akademikerne i streiken

- Vi er svært glade for støtten, sier Rune Frøyland i Akademikerne Helse.

Norsk Sykepleierforbund støtter Akademikerne

– Jeg er glad for at arbeidstakersiden står sammen om å verne kollektive arbeidsavtaler, sier Rune Frøyland i Akademikerne helse.

Økonomi foran pasientsikkerhet

- Arbeidsgiver vil spare penger på pasientenes regning, sier leder i Yngre legers forening (Ylf) Christer Mjåset til ukeavisen Dag og Tid.

Landsstyremøte 2016 åpner i dag

Delegater fra hele landet er samlet i Oslo for å ta de viktige diskusjonene om utviklingen av den norske helsetjenesten.

I tog for gravide legers rettigheter

- En høygravid sykehuslege skal slippe å ha vaktarbeid. Vaktfritak skal være en rett hun har, sa Marie Bjørbak Alnæs under sin 8. mars-appell i Tromsø.  

85 sider. Side 1 av 5

search

Emner

Fjern Arbeidsrett