Søkeresultat: Etikk

Søk her i nyheter fra Legeforeningen.no. Du kan begrense søket ved å velge en av lenkene på høyre side.

search

Periode

  • År: Måned:

35 sider. Side 1 av 2

Rekkefølge:

Fordømmer innreiseforbud

President Donald Trump har lukket grensene til USA for alle innbyggere fra en utvalgt gruppe muslimske land. Dette rammer også leger.

 

Ser med uro på unødig lidelse

Legeforeningen forventer at flyktningers rettigheter etterleves og anbefaler ikke bruk av usikre metoder for aldersbestemmelse.

Satte helsepolitisk kurs for fremtiden

Stedlig ledelse, vaktfritak for gravide, medisinskfaglig ledelse i kommunehelsetjenesten og migranters rett til medisinsk behandling, var temaer som ble løftet frem på årets landsstyremøte.

Tydeligere om aktiv dødshjelp

Legeforeningen endrer formuleringene om aktiv dødshjelp i De etiske regler for leger. 

Gi papirløse reell tilgang til helsehjelp!

Regjeringen må legge til rette for at papirløse får grunnleggende helsehjelp, mener Kirkens Bymisjon, Røde Kors og ni andre organisasjoner.

Kunda vant i Høyesterett

Overlege Rastislav Kunda vant frem med sitt krav om erstatning for ærekrenkelse mot Avisa Nordland. Dommen falt tirsdag 9. desember.

«Er det fa'li det?»

Oslo legeforening inviterer til debatt om overdiagnostikk og overbehandling på Litteraturhuset  mandag 3. november.

Reservasjon på dagsorden

Mange har bedt om at Legeforeningen behandler spørsmålet om reservasjon på ny. Saken var oppe til debatt på landsstyremøtet, onsdag og torsdag.

Å brenne for folks liv og helse

- Hvis politikere og toppledere setter egne behov for resultater foran pasientens behov for gode og trygge tjenester, da er det Legeforeningens jobb å være en kile som slår sprekker i glansbildet, sa president Hege Gjessing i sin åpningstale til landsstyret.

Kurs om genetikk i klinisk praksis

12. og 13. februar arrangeres for første gang kurset «Genetikk i klinisk praksis», et kompetansehevende kurs for alle spesialiteter. Målet er å styrke legers kunnskap om genetikk og biomedisin slik at de på en best mulig måte kan møte pasienters behov.

Retten til fortrolig helsehjelp

- Høyesterettsdommen 6. november viser at legers taushetsplikt er vidtrekkende og at selve pasientrelasjonen er underlagt taushetsplikten, skriver advokatene Lars Duvaland og Pål M. Andreassen i tirsdagens VG.

Reservasjon og ny regjering

I samarbeidsavtalen som ble signert mandag denne uken åpner Krf, Høyre og Frp for å gi fastleger reservasjonsmulighet etter dialog med Legeforeningen.

Åpent bekymringsbrev om Syria

Mer enn 50 internasjonalt anerkjente helsetopper uttrykker bekymring for den uholdbare medisinske situasjonen i Syria. De krever at leger og annet helsepersonell skal få utføre jobben uten å risikere angrep.

Legeforeningen tungt representert i Syse-utvalget

Legeforeningen har to representanter i utvalget som skal vurdere hvordan samfunnet skal følge opp alvorlige hendelser og mulige lovbrudd i helsetjenesten.

Presisering om reservasjonsadgang

Landsstyrets vedtak om reservasjonsadgang for leger innebærer ikke en rettighet, men en mulighet for reservasjon ved alvorlige samvittighetsgrunner når dette ikke har negativ påvirkning for pasienten og pasientrettigheter.

Markering mot vold i Tyrkia

Legeforeningen støtter markeringen mot volden i Tyrkia på Youngstorget onsdag 19. juni og mener det er uakseptabelt at tyrkiske leger tvinges til ikke å gi medisinsk behandling til de som demonstrerer.

Bred debatt om reservasjonsadgang

Saken om reservasjonsadgang er krevende fordi det berører viktige og følsomme temaer, både for leger og pasienter. Spørsmålene ble grundig behandlet under Legeforeningens landsstyremøte i Alta torsdag.

Geriatere skeptiske til anti-aldringspille

Professor Astrid Stuckelberger ved Genève universitet møtte kritiske holdninger da hun foredro om fremtidens muligheter til å forsinke aldring.

Pådriver for likeverdige helsetjenester til alle

Alle befolkningsgrupper skal motta likeverdige helsetjenester. Dette skal være uavhengig av kulturbakgrunn, tro og tilhørighet, mener Legeforeningen. Nye policynotater er nå tilgjengelig.

Mer enn Kinderegg

I Norge er hver femte åtteåring overvektig eller lider av fedme. Markedsføring av usunn mat og drikke må derfor reguleres bedre, og sunne valg må gjøres enklere. Her har både myndigheter og matvarebransjen et ansvar, skriver president Hege Gjessing i dagens Dagbladet.

35 sider. Side 1 av 2

search

Spesialiteter

Emner