Søkeresultat: Finansiering

Søk her i nyheter fra Legeforeningen.no. Du kan begrense søket ved å velge en av lenkene på høyre side.

search

Periode

  • År: Måned:

110 sider. Side 1 av 6

Rekkefølge:

På tilliten løs

Stort engasjement og sterk bekymring for et økende press på den offentlige helsetjenesten preget årets helsepolitiske debatt.

Legeforeningens landsstyremøte 2017

Kan vi unngå et todelt helsevesen der størrelsen på lommeboka er avgjørende, eller er vi for sent ute? Legeforeningen tar denne og andre viktige debatter om helsetjenesten på landsstyremøte i Ålesund denne uken.

Styrker konfliktfondet

Legeforeningen styrker konfliktfondet for å stå godt rustet ved konflikter og streik.

Helsesektoren diskrimineres i statsbudsjettet

- Helsesektoren lider under forskjellsbehandling når politikerne deler ut penger, sier Marit Hermansen og Eli Gunhild By, ledere i Legeforeningen og Norsk Sykepleierforbund.

- Legevakt må settes på dagsorden

President Marit Hermansen ga klar beskjed om hvilke grep som må til da helse- og omsorgskomiteen inviterte til høring om akuttilbudet i kommunene.

- Høies svakeste helsebudsjett

Helseminister Bent Høie lovet 12 milliarder i friske midler til sykehusene over fire år. Med dagens budsjett ligger han så langt bak løftet at han aldri vil nå målet.

- Et veiskille for norsk helsevesen

Sykehusene drives svært stramt. Politikerne må prioritere helse for at et todelt helsevesen ikke skal presse seg frem.

- Vi er nødt til å prioritere bedre

Investeringsløft, null korridorpasienter – og opprustning av en urovekkende svak legevaktstjeneste. Dette var blant legenes krav til politikerne under landsstyremøtet torsdag.

Foretaksmodellen må endres

De siste 15 årene har vist at nåværende styringsmodell ikke fungerer og må endres, sa Jon Helle og Christer Mjåset da den var oppe til diskusjon.

Landsstyremøte 2016 åpner i dag

Delegater fra hele landet er samlet i Oslo for å ta de viktige diskusjonene om utviklingen av den norske helsetjenesten.

Vektla forutsigbart sykehustilbud

Legeforeningen og flere fagmedisinske foreninger møtte i Stortingets helse- og omsorgskomite under høringen av nasjonal helse- og sykehusplan denne uken.

Endringer i utbetaling av praksiskompensasjon

Fra 1. januar 2016 vil praksiskompensasjonen fra Legeforeningen bli utbetalt til den enkelte som et personlig honorar. Oppdragsgiver skal beregne og innbetale arbeidsgiveravgift av honoraret.

- Sykehusene står i spagaten

Sykehusbudsjettene er så stramme at det kan gå utover pasientsikkerheten. President Marit Hermansen pekte på det økende gapet mellom oppgaver og ressurser under høringen om statsbudsjettet torsdag.  

På vei mot et to-delt helsevesen?

Hvis vi stadig skal opprettholde et førsteklasses tilbud, må bevilgningsnivået styrkes betraktelig, skriver president Marit Hermansen i Aftenposten.

Helseløftet uteblir

- Regjeringen burde gått enda lenger for å ruste helsetjenesten for fremtiden, sier president Marit Hermansen.

Statsbudsjettet: - Grip muligheten til å satse på helse

Regjeringen har en unik mulighet til å ruste opp en presset helsetjeneste når de nå må ta grep for å stimulere norsk økonomi, mener Legeforeningen.

Landsstyremøtet 2015 i Trondheim er i gang

I år er det duket for presidentvalg, helsepolitisk debatt med Bent Høie og diskusjon om fremtidens sykehusstruktur.

Friskmeld sykehusene

Er det plass til pasienten i sentrum når sykehusene alltid har sparekniven på strupen, spør president Hege Gjessing i Aftenposten.

Legevakt med store mangler

Kommunene må ta et større ansvar for å heve kvaliteten på norske legevakter, slår Legeforeningen fast i ny rapport.

Stortingshøring om fritt behandlingsvalg

Legeforeningen advarte mot svekkede offentlige sykehus og økt byråkratisering i høringen om fritt behandlingsvalg.

110 sider. Side 1 av 6

search

Emner

Fjern Finansiering