Søkeresultat: Prioritering

Søk her i nyheter fra Legeforeningen.no. Du kan begrense søket ved å velge en av lenkene på høyre side.

search

Periode

  • År: Måned:

39 sider. Side 1 av 2

Rekkefølge:

- Et veiskille for norsk helsevesen

Sykehusene drives svært stramt. Politikerne må prioritere helse for at et todelt helsevesen ikke skal presse seg frem.

Legers tidsbruk må inn i prioriteringsdebatten

Fraværsregler i skolen var et av temaene president Marit Hermansen trakk frem under høringen for Prioriteringsmeldingen torsdag ettermiddag.

Landsstyremøte 2016 åpner i dag

Delegater fra hele landet er samlet i Oslo for å ta de viktige diskusjonene om utviklingen av den norske helsetjenesten.

- Sykehusene står i spagaten

Sykehusbudsjettene er så stramme at det kan gå utover pasientsikkerheten. President Marit Hermansen pekte på det økende gapet mellom oppgaver og ressurser under høringen om statsbudsjettet torsdag.  

Helseløftet uteblir

- Regjeringen burde gått enda lenger for å ruste helsetjenesten for fremtiden, sier president Marit Hermansen.

Akuttsykehusenes fremtid på TV2

Påtroppende president Marit Hermansen debatterer akuttberedskap og prioritering i helsedebatten under Arendalsuka i morgen.

- Vår styrke ligger i fellesskapet

Hege Gjessing ga landsstyret en varm takk for tilliten hun har fått gjennom sine to perioder som president i Legeforeningen.

En viktig og krevende debatt

Legeforeningen støtter Nordheim-utvalgets mål om en mer rettferdig prioritering av ulike pasientgrupper. Foreningen har imidlertid flere innvendinger mot utvalgets rapport.

Slår sammen fritt behandlingsvalg og fritt sykehusvalg

Med fritt behandlingsvalg ønsker helseministeren å styrke pasientens rettigheter og valgmuligheter. Legeforeningen understreker at reformen ikke må svekke de offentlige sykehusene.

Ta bladet fra munnen

UNN-direktør Tor Ingebrigtsen går foran når han gir klar beskjed om at Norge må bruke mer på helsevesenet, skriver Hege Gjessing i Nordlys.

Viktig med opplyst prioriteringsdebatt

Norheim-utvalget åpner for en viktig og nødvendig debatt – nemlig hvordan prioritere i stort mellom ulike pasientgrupper. Utvalget skal roses for at vi reiser denne viktige debatten på ny, skriver Hege Gjessing i Dagens Medisin.

«Er det fa'li det?»

Oslo legeforening inviterer til debatt om overdiagnostikk og overbehandling på Litteraturhuset  mandag 3. november.

Primærmedisinsk uke i gang

Vel 600 leger og medarbeidere på legekontor hørte professor Steinar Hunskår åpne Primærmedisinsk uke. Han pekte på at ny helsepolitikk vil kreve omstilling og en langt mer offensiv holdning hos fastlegene.

Statsbudsjettet: Overraskende svakt helsebudsjett

- Regjeringens helsebudsjett står ikke i stil med lovnadene som ble gitt, sier Hege Gjessing, president i Legeforeningen.

Stort engasjement om folkehelse

Legeforeningen og president Hege Gjessing deltok tirsdag i to større folkehelsedebatter som satte politisk dagsorden og engasjerte bredt under Arendalsuka.

Stor lansering av HelseOmsorg21

- Dokumentet blir viktig i arbeidet med å gjøre regjeringens mål for helse og omsorgssektoren om fra ord til handling, sa statsministeren under lanseringen i Oslo.

- Denne prisen deler jeg med mine ansatte!

Per Bleikelia, administrerende direktør ved Ringerike sykehus, var både stolt og rørt av å få Legeforeningens lederpris under årets dialogkonferanse i Oslo.

Løft for psykiatri og rus - sykehus på vent

- Det er positivt at regjeringen prioriterer psykiatri og rus i fredagens budsjettforslag, men vi venter fortsatt på at sykehusløftet fra valgkampen innfris, sier president Hege Gjessing.

Etterlyste økt satsing på helse i Stortingets budsjetthøring

Legeforeningen etterlyste investeringsløft for sykehus, styrking av den kommunale legetjenesten og forpliktende folkehelsetiltak under høringen i Helse- og omsorgskomiteen torsdag denne uken.

Politisk plattform viser ny retning

Legeforeningen støtter mange av helsetiltakene i den politiske plattformen som ble lagt frem av Høyre og Fremskrittspartiet på Sundvollen Hotell mandag denne uken.

39 sider. Side 1 av 2

search

Spesialiteter

Emner

Fjern Prioritering