Akademikerne

Store deler av Legeforeningens forhandlings- og påvirkningsarbeid skjer i samarbeid med andre akademikerforeninger.

Generelt om Akademikerne

Akademikerne er en av fire hovedorganisasjoner på arbeidstakersiden i norsk arbeidsliv. Legeforeningen var initiativtaker ved stiftelsen av Akademikerne og er nest største medlemsorganisasjon etter Tekna. Andre medlemmer er bl.a. Den norske tannlegeforening, Norsk psykologforening og Econa. Totalt har Akademikerne 13 medlemsforeninger, og ytterligere tre foreninger det samarbeides tett med. Felles for alle foreningene tilsluttet Akademikerne, er målet om at mest mulig at lønnsdannelsen skal skje gjennom lokale forhandlinger i de enkelte virksomheter. Her skiller Akademikerne seg fra de tre øvrige hovedorganisasjonene i Norge – LO, YS og Unio.

De sentrale lønns- og tarifforhandlingene i Norge skjer i all hovedsak med ulike arbeidsgiverorganisasjoner på den ene siden, og de fire hovedorganisasjonene på den andre siden av forhandlingsbordet. Det varierer imidlertid fra tariffområde til tariffområde hvordan forhandlingene er organisert og hvor partsrettighetene formelt sett er plassert.

Akademikerne er organisert med et sekretariat, og det løpende arbeidet ledes av et styre på syv personer. Det er vanlig at Legeforeningens president er en av de syv.

Akademikernes operative forhandlingsarbeid er organisert gjennom tre/fire forhandlingsutvalg og to samarbeidsorganer. I tilfelle av voteringer i Akademikernes ulike organer, fordeles stemmetallene ut fra medlemsforeningenes medlemstall. Les mer om Akademikernes organisering og idégrunnlag på www.akademikerne.no

Mer om emnene