Formelt grunnlag for forhandlinger

Forhandlingsretten og tvisteadgang er ikke direkte lovfestet i Norge. For å finne hjemmel for forhandlinger med arbeidsgiver må man gå til avtaleverket. Her kan du finne en kort oppstilling av de viktigste forhandlingshjemlene.

Det formelle grunnlaget for ulike forhandlinger

Generelt for alle tariffområdene er at det formelle grunnlaget for forhandlingene finnes i hovedavtalene. Nærmere bestemmelser om forhandlinger av underliggende tariffavtaler (for eksempel når det skal være hovedoppgjør og mellomoppgjør, når sentrale forhandlinger skal finne sted og når det skal forhandles lokalt) vil partene forhandle seg frem til fra oppgjør til oppgjør. Disse temaene vil derfor som oftest fremgå i protokoller til sentrale forhandlinger.