33498 Modul I Helse Nord

Kurstittel: Legeforeningens tillitsvalgtkurs «Fra tillitsvalgt til leder» Modul I

Legeforeningens tillitsvalgtopplæring «Fra tillitsvalgt til leder» arrangeres med tre kurs – hhv modul I, II og III. I desember 2014 vedtok Sentralstyret noen endringer på modul I og II ved at modul I skal arrangeres som et lokalt kurs der lokale problemstillinger tas opp. Modul I vil bli arrangert i hvert av de fire Helseregionene.

Dette kurset gjelder for sykehustillitsvalgte i Helse Nord.

Læringsmål:

Tillitsvalgtkurset skal gi deltakerne en grunnleggende Innføring i rollen som tillitsvalgt i Legeforeningen, og deltakerne vil få kjennskap til Legeforeningens organisasjon, tariffsystem, sentrale avtaler og relevante lover. Kurset gjelder for sykehustillitsvalgte i aktuelle region. Kurset teller som frie kurstimer for resertifisering av spesialiteten allmennmedisin.

Målgruppe:

Alle sykehustillitsvalgte i Legeforeningen (Spekter/Virke) i Helse Nord. Kurset gjelder for alle nye tillitsvalgte som ikke har gått kurs tidligere – og mer erfarne tillitsvalgte som ønsker oppfriskning av sine kunnskaper.

Program/temaer:

-       presentasjon av Legeforeningen og aktuelle saker
-       gjennomgang av sentrale lover
-       kollektiv arbeidsrett – innføring
-       gjennomgang av avtalene
-       lokale problemstillinger

Foredragsholderne vil i hovedsak komme fra avdelingen for Jus og Arbeidsliv i Legeforeningen.

Tidsramme:

Dag 1 Torsdag 12. september kl 09.30 – ca kl 17.30

Dag 2 Fredag 13. september kl 09.00 – ca kl 14.00.

Avsluttes med lunsj kl. 1300-1400.

 

Kurssted: Arrangementet finner Ishavshotellet, Tromsø

 

Påmeldingsfrist:

Søndag 25. august 2019 – bekreftelse på plass vil bli sendt ut fortløpende. Først til mølla.

Påmelding:

Invitasjon sendes til epostadressen de registrerte tillitsvalgte i målgruppen. Dersom du ikke har mottatt invitasjon og ønsker å delta på kurset, ta kontakt på tillitsvalgtkurs@legeforeningen.no og oppgi kursnummer33498.

Kursavgift/reise/opphold:
Legeforeningen dekker kursavgift, opphold og reise på billigste måte. Avvent all bestilling av billetter/opphold til du har fått bekreftet deltakelse fra Legeforeningens sekretariat. 

Påmeldingen til kurset er bindende. Ved manglende oppmøte på kurset, uten meldt gyldig forfall, blir Legeforeningens merkostnader fakturert deg.

Spørsmål rettes til: tillitsvalgtkurs@legeforeningen.no – merk med kursnummer 33498.

Rett til fri for å delta på tillitsvalgtkurs:

Tillitsvalgte og ansatte har rett til fri for å delta på arrangementer av dette slag. Det er regulert i hovedavtalene på de ulike områdene, se nedenfor.

Spekter: Hovedavtalen § 26 (ansatte) + § 52 (tillitsvalgte)

Virke: Hovedavtalen kap VI § 6-7

Hvis du har ulike arbeidsgivere i ulike tariffområder, er det viktig å være oppmerksom på at retten til fri kun gjelder i det tariffområdet arrangementet relaterer seg til. Dersom det oppstår problemer knyttet til fri for deltakelse – ta umiddelbart kontakt med sekretariatet på tillitsvalgtkurs@legeforeningen.no.