Nylig hadde jeg en nyttig samtale med en flott kollega. Hun hadde en fremragende medisinsk karriere.

Arnee_Haugli
Det er slik at vi fastleger ikke er sekretærer for spesialisthelsetjenesten, og vi er ikke en buffer for andre kommunale virksomheter. Våre tjenester finansieres av takstsystemet, og vi kan ikke gjøre ubetalt arbeide.


Uavhengig av om du skal bli UNNs neste sykehusdirektør (lykke til) eller ikke, skal vi alle lede. Små og store team. På en avdeling, en operasjonsstue, i en ambulanse eller på et legekontor.


Mandag 25. juni kom beskjeden mange av oss hadde fryktet: Det ble brudd i forhandlingene.

Ingen aktiviteter funnet