UNN er fra nyttår uten FTV fra Legeforeningen. Har du oppgaveoppkastet noen gang? Utfordrer PCI-saken hele vår universitetsfunksjon? Jeg tror det. God jul!

Fastlegeordningen er svært populær i befolkningen. Det ble utført 2,85 pasientkonsultasjoner per innbygger i norsk fastlegepraksis og på legevakt i 2016.

Kollegastøtteordningen er et tilbud til leger som har det vanskelig.

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs: