Med stortingsvalget bak oss, turer regionsreformen trygt videre.  Fra 1. januar 2020 vil Troms fylke og Finnmark fylke bli slått sammen til ett fylke.

Troms legeforening har gleden av å invitere alle medlemmer og 6. årsstudenter til Scandic Ishavshotell onsdag 15. november.

Troms Legeforening har i flere år forsøkt å sette søkelyset på fastlegenes arbeidssituasjon. Fastlegene er overarbeidet, og overlesses stadig av nye oppgaver.

Det er ledig verv for YLF foretakstillitsvalgt på UNN HF. Fra nyttår står også Overlegeforeningens verv ledig. Kunne dette vært noe for deg?